|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lãi suất ngân hàng ACB tháng 8/2023 cao nhất là bao nhiêu?

15:19 | 02/08/2023
Chia sẻ
Theo khảo sát ngày 2/8, lãi suất ngân hàng ACB tiếp tục giảm tại nhiều kỳ hạn. Theo đó, mức lãi suất cao nhất được áp dụng cho hình thức tiết kiệm truyền thống là 6,5%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ.

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm truyền thống

Bước sang tháng mới, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi ở nhiều kỳ hạn. Hiện, khung lãi suất mới khoảng 3,7 - 6,5%/năm, nhận lãi cuối kỳ. Theo đó, biểu lãi suất mới được điều chỉnh giảm 0,1 - 0,2 điểm %.

Ngân hàng TMCP Á Châu (Nguồn: ACB)

Chi tiết hơn, các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng có mức lãi suất tương ứng là 3,7%/năm và 3,8%/năm sau khi giảm 0,2 điểm %.

4%/năm là mức lãi suất được niêm yết cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn 3 tháng, giảm 0,1 điểm %. 

Lãi suất được áp dụng tại kỳ hạn 4 - 5 tháng vẫn được duy trì ở mức 4,3%/năm, không đổi so với lần phát hành gần nhất. 

Lãi suất ngân hàng ACB ở các kỳ hạn tương ứng là 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng cùng giảm 0,2 điểm % về mức mức 6%/năm, 6,2%/năm và 6,4%/năm. 

Tại các kỳ hạn 13, mức lãi suất được triển khai là 6,5%/năm, cao nhất trong các kỳ hạn sau khi giảm 0,2 điểm %. Cùng mức giảm này, lãi suất đang được áp dụng cho các kỳ hạn 15 - 36 tháng về mức 6,3%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng có thể lựa chọn nhiều hình thức trả lãi linh hoạt khác như: Lĩnh lãi hàng quý (5,95 - 6,25%/năm), lĩnh lãi hàng tháng (3,75 - 6,25%/năm) và lĩnh lãi trả trước (3,65 - 6%/năm).

Nhiều gói sản phẩm tiết kiệm khác cũng đang có tại ngân hàng ACB bao gồm Phúc An Lộc hoặc gói Tích Lũy Tương Lai.

Nguồn: ACB

Lãi suất ngân hàng ACB hình thức tiết kiệm online

Bên cạnh đó, khung lãi suất tiết kiệm dành cho hình thức gửi trực tuyến vào trong khoảng 4,4 - 6,8%/năm, lĩnh lãi cuối kỳ. 

Ngân hàng ACB tiếp tục các hạn mức tiền gửi gồm: dưới 100 triệu đồng, từ 100 - dưới 1 tỷ, từ 1 tỷ - dưới 5 tỷ và từ 5 tỷ đồng trở lên.

Theo ghi nhận, mức lãi suất ngân hàng cao nhất được ghi nhận tại ngân hàng ACB là 6,8%/năm, áp dụng cho hạn mức từ 5 tỷ đồng trở lên có kỳ hạn 12 tháng, giảm 0,1 điểm % so với tháng trước.

Mức lãi suất được ấn định cho các khoản tiền gửi có kỳ hạn dưới 1 tháng là  0,5%/năm. 

Nguồn: ACB

Anh Thư