Tài chính

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 8/2019

08:32 | 06/08/2019

Chia sẻ

Trong tháng 8, mức lãi suất ngân hàng ACB cao nhất tại hình thức gửi tiết kiệm thường là 8%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ 18 tháng trở lên và số tiền từ 5 tỉ đồng trở lên.
Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 8/2019 - Ảnh 1.

Trong tháng 8, biểu lãi suất huy động áp dụng tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) không thay đổi so với mức niêm yết vào tháng trước. 

Theo đó, các khoản tiền gửi tiết kiệm được chia thành nhiều kì hạn khác nhau từ 1 tuần đến 36 tháng. Ngoài ra, mức lãi suất tiết kiệm cũng sẽ thay đổi theo số tiền gửi và kì hạn gửi và khu vực địa lí (bao gồm khu vực TP HCM và khu vực ngoài TP HCM) . 

Cụ thể đối với kì hạn gửi 1 - 3 tuần, ACB áp dụng mức lãi suất chung 1%/năm cho tất cả các mức tiền gửi, khu vực gửi.

Đối với các kì hạn từ 1 tháng đến 12 tháng, ngân hàng bắt đầu áp dụng lãi suất riêng theo từng khu vực và mức tiền gửi như sau: dưới 200 triệu đồng, từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỉ đồng, từ 1 đến dưới 5 tỉ đồng, từ 5 đến dưới 10 tỉ đồng, từ 10 tỉ đồng trở lên.

Cụ thể, tại khu vực khách hàng ngoài TP HCM, lãi suất áp dụng đối với kì hạn 1 tháng dao động từ 5,3 đến 5,5%/năm; kì hạn 2 tháng dao động từ 5,4% đến 5,5%; kì hạn 3 tháng là 5,5%/năm; kì hạn 6 tháng và 9 tháng từ 6,6% đến 6,9%/năm; kì hạn 12 tháng là 7% - 7,3%/năm.

Biểu lãi suất ngân hàng ACB khu vực ngoài TP HCM mới nhất đầu tháng 7/2019

photo-1

Nguồn: Website ACB

Tại khu vực TP.HCM mức lãi suất áp dụng cho các khoản tiền gửi kì hạn từ 1 đến 12 tháng thường thấp hơn so với các khu vực khác 0,1 - 0,2 điểm %. 

Biểu lãi suất ngân hàng ACB khu vực TP HCM mới nhất tháng 7/2019

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 8/2019 - Ảnh 4.

Nguồn: Website ACB

Tại các kì hạn từ 13 tháng trở lên, mức lãi suất áp dụng cho khu vực TP HCM và ngoài TP HCM là giống nhau.

Cụ thể, đối với tiền gửi kì hạn 13 tháng, với số tiền gửi dưới 10 tỉ đồng có cùng mức lãi suất là 7,1%/năm; từ trên 10 tỉ đồng đến dưới 30 tỉ đồng là 7,3%/năm; riêng số tiền gửi từ 30 tỉ đồng trở lên được áp dụng mức lãi suất là 7,6%/năm.

Tại kì hạn 15 tháng, ACB đang áp dụng mức lãi suất từ 7,6 đến 7,8%/năm. Các kì hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng đang cùng được huy động với mức lãi suất là từ 7,8 đến 8%/năm.

Bên cạnh  hình thức gửi tiết kiệm thông thường tại quầy, ACB còn triển khai nhiều hình thức gửi, sản phẩm tiết kiệm khác nhau. Có thể kể đến như: tiết kiệm phúc an lộc (cao hơn lãi suất thường 0,1 điểm %); tiết kiệm thiên thần nhỏ, an cư lập nghiệp; tiền gửi online, tiết kiệm lộc bảo toàn,...

Quốc Thụy