Doanh nghiệp

Lãi sau thuế PNJ năm 2019 tăng trưởng 24%, lần đầu vượt mốc 1.000 tỉ đồng

17:46 | 17/01/2020

Chia sẻ

Năm 2019, PNJ không hoàn thành kế hoạch doanh thu nhưng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Lần đầu tiên trong lịch sử công ty, lãi sau thuế của PNJ vượt mốc 1.000 tỉ đồng.
Lãi sau thuế PNJ năm 2019 tăng trưởng 24%, lần đầu vượt mốc 1.000 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cửa hàng PNJ tại phố Cầu Giấy, Hà Nội. Ảnh: Song Ngọc.

CTCP Vàng bạc Đá Quý Phú Nhuận (Mã: PNJ) mới công bố báo cáo tài chính quí IV/2019 cho thấy doanh thu thuần hợp nhất quí vừa qua đạt 5.321 tỉ đồng, tăng trưởng 31% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận gộp cũng tăng gần 24%, theo đó biên lãi gộp đạt 19,2%.

Các khoản chi phí lớn nhất của PNJ là chi phí bán hàng và quản lí doanh nghiệp, tăng lần lượt 4,6% và 12,7% so với cùng kì năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất quí IV đạt 385 tỉ đồng, tăng trưởng gần 45% so với cùng kì và tương ứng biên lãi ròng 7,2%.

(Đơn vị: Tỉ đồng)

Quí IV/2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Cả năm 2019

Tăng/giảm so với năm trước

Doanh thu thuần

5.321

31,0%

17.001

16,7%

Lợi nhuận gộp

1.023

23,8%

3.461

24,5%

Biên lãi gộp

19,2%

20,4%

 

Doanh thu HĐ tài chính

1

33,0%

2

-70,9%

Chi phí tài chính

41

94,2%

119

79,1%

Lãi/Lỗ trong cty liên doanh liên kết

N/A

N/A

N/A

N/A

Chi phí bán hàng

368

4,6%

1.363

16,5%

Chi phí quản lí DN

134

12,7%

479

38,5%

Lợi nhuận khác

1

-27%

0

-74%

Lợi nhuận trước thuế

481

43,2%

1.503

24,6%

Lợi nhuận sau thuế

385

44,9%

1.191

24,0%

Lợi nhuận sau thuế cổ đông cty mẹ

N/A

N/A

N/A

N/A

Biên lãi ròng

7,2%

 

7,0%

 

Theo giải trình của PNJ, doanh thu thuần quí IV tăng trưởng cao là do số lượng cửa hàng mở mới tăng 15 cửa hàng so với cùng kì. Ngoài ra sức mua các mặt hàng trang sức của thị trường đã dần hồi phục từ tháng 8/2019 và các dòng sản phẩm mới cung cấp đáp ứng nhu cầu thị trường.

PNJ cho rằng doanh thu quí IV tăng trưởng kết hợp với việc kiểm soát hiệu quả chi phí đã giúp lợi nhuận sau thuế đi lên.

Lũy kế cả năm 2019, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 17.001 tỉ đồng, tăng trưởng 16,7% so với năm 2018; lợi nhuận sau thuế đạt 1.191 tỉ đồng, tăng trưởng 24%.

Năm 2019, PNJ đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt là 18.208 tỉ đồng và 1.182 tỉ đồng. Như vậy, công ty đạt 100,8% kế hoạch lợi nhuận nhưng chỉ 93,4% kế hoạch doanh thu.

Theo cập nhật của PNJ, trong năm 2019, công ty đã mở mới 43 cửa hàng trong đó có 40 cửa hàng PNJ Gold, hai cửa hàng PNJ Silver và một cửa hàng CAO Fine Jewellery. Tính đến cuối tháng 12/2019, PNJ có 346 cửa hàng, trong đó có 288 cửa hàng PNJ Gold, 54 cửa hàng PNJ Silver và 4 cửa hàng CAO. 

Song song với việc mở mới nhiều cửa hàng, tổng tài sản của PNJ thời điểm cuối năm tăng 33,6% (2.162 tỉ đồng) so với ngày đầu năm, đạt 8.600 tỉ đồng. Trong đó khoản mục hàng tồn kho tăng mạnh nhất khi thêm 2.050 tỉ đồng, đạt xấp xỉ 7.020 tỉ đồng vào cuối năm.

Hàng tồn kho tăng mạnh kéo theo lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm nặng hơn, từ -302 tỉ đồng năm 2018 thành -677 tỉ đồng vào năm vừa qua.

Vốn chủ sở hữu cuối năm đạt 4.574 tỉ đồng, tương đương 53% tổng tài sản, giảm nhẹ so với tỉ lệ 58% của đầu năm 2019.

Song Ngọc