Tài chính

Lãi đột biến từ đầu tư chứng khoán, lợi nhuận TPBank tăng 49% lên hơn 1.900 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm

11:33 | 23/10/2019

Chia sẻ

Trong 9 tháng đầu năm, hầu hết mảng kinh doanh của TPBank đều tăng trưởng so với cùng kì đặc biệt là mảng đầu tư chứng khoán và kinh doanh ngoại hối. Tăng trưởng tín dụng ở mức cao đạt hơn 20,3%.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - Mã: TPB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 với lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 1.923 tỉ đồng, tăng 49% so với cùng kì năm 2018 và đạt 75% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong ba quí đầu năm, nhiều mảng kinh doanh của TPBank ghi nhận tăng trưởng mạnh. Thu nhập lãi thuần (mảng hoạt động chính của ngân hàng) đạt 4.130 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kì năm trước. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 72% lên 757 tỉ đồng.

Đáng chú ý, mảng kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán có sự tăng trưởng đột biến về lãi thuần, lần lượt tăng 178% và 137%. Lãi thuần thu về từ đầu tư chứng khoán là 824 tỉ đồng.

Hoạt động kinh doanh khác là mảng duy nhất có lãi thuần giảm mang về 48 tỉ đồng, giảm hơn 61%.

Trong kì, cùng với sự tăng trưởng mạnh của lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (tăng hơn 63%), TPBank cũng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro lên 959 tỉ đồng, gấp 2,2 lần cùng kì năm ngoái.

tpbank-1

Kết quả kinh doanh quí III/2019 của TPBank (Nguồn: BCTC TPBank, đvt: Tỉ đồng)

Tính tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của TPBank đạt 153.930 tỉ đồng, tăng 13% so với đầu năm, số dư huy động tiền gửi của khách hàng tăng 12,4% đạt 85.596 tỉ đồng.

Ngân hàng ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ cho vay khách hàng với tỉ lệ tăng trưởng đạt hơn 20,3% trong 9 tháng đầu năm, vượt xa mức tăng trưởng chung của toàn ngành kinh tế (chỉ 8,4%).

tpbank2

BCTC TPBank quí III/2019 (Đvt: Tỉ đồng).

Cuối tháng 9, số dư nợ xấu của ngân hàng là 1.407 tỉ đồng, tăng mạnh 63,4% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu tăng từ 1,11% lên 1,51%. Ngân hàng không còn nợ xấu tại VAMC.

tpbank

Nguồn: BCTC TPBank.

Minh Anh