Tài chính

Vì sao thu nhập lãi thuần giảm hơn 56% nhưng lợi nhuận của SCB vẫn tăng trưởng hơn 20%?

17:25 | 08/11/2019

Chia sẻ

Mặc dù thu nhập lãi thuần của SCB tiếp tục hiện tượng sụt giảm trong các quí trước đó nhưng nhờ thu từ dịch vụ, hoạt động khác tăng mạnh đã giúp kéo lại tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) vừa công bố báo cáo tài chính quí III với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt hơn 256 tỉ đồng, tăng 20,7% so với cùng kì năm trước, bằng 93,8% kế hoạch năm (273 tỉ đồng). Lợi nhuận sau thuế đạt gần 209 tỉ đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong báo cáo tài chính của SCB là thu nhập lãi thuần trong ba quí đầu năm đã giảm hơn 56%, hiện tượng này cũng đã xảy ra tại các quí trước.

Nhìn kĩ hơn vào mục thuyết minh báo cáo tài chính của ngân hàng có thể nhận thấy thu nhập từ lãi và các khoản tương tự tăng hơn 11% trong khi chi phí lãi lại tăng gần 22%. Tăng chi lãi tiền gửi cho khách hàng cao đã kéo thu nhập lãi thuần sụt giảm mạnh, kéo tỉ trọng thu nhập từ mảng này xuống thấp.

Screen Shot 2019-11-08 at 16

Screen Shot 2019-11-08 at 16

Nguồn: BCTC SCB

Cùng với đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của SCB lại tăng hơn 27% mang về 1.133 tỉ đồng, bằng 74,5% con số của thu nhập từ lãi thuần.

Hoạt động kinh doanh khác ghi nhận tăng trưởng đột biến từ 516 tỉ đồng (cùng kì năm ngoái) lên hơn 3.000 tỉ đồng, gấp gần 6 lần. Đây là yếu tố đóng góp khá lớn trong việc kéo lại tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng trong kì.

Screen Shot 2019-11-08 at 17

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm của SCB (Nguồn: BCTC SCB).

Tính đến 30/9, tổng tài sản của SCB đạt 552.548 tỉ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 7,4% đạt 324.371 tỉ đồng. Số dư tiền gửi giảm 3,8% đạt 53.583 tỉ đồng.

Trong khi cho vay tăng chỉ hơn 7% nhưng số dư nợ xấu của SCB tăng mạnh 17% với 1.481 tỉ đồng, đưa tỉ lệ nợ xấu tăng nhẹ lên 0,46%. Số dư trái phiếu VAMC tăng nhẹ 5,4% với 28.129 tỉ đồng, đây là con số nợ xấu tại VAMC lớn nhất tại các ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính. 

Số dư lãi dự thu của của SCB trong kì cũng tăng mạnh 14% với 55.091 tỉ đồng.

Screen Shot 2019-11-08 at 16

Một số chỉ tiêu tài chính của SCB (Nguồn: BCTC SCB).

Trong 9 tháng đầu năm, số nhân viên bình quân trong kì của SCB giảm 721 người. Tuy vậy, thu nhập bình quân hàng tháng giảm từ 19,08 triệu đồng xuống 18,36 triệu đông.

Screen Shot 2019-11-08 at 16

Nguồn: BCTC SCB

Diệp Bình