Tài chính

Thu nhập ngoài lãi đang đóng góp bao nhiêu cho các ngân hàng?

08:53 | 05/11/2019

Chia sẻ

Trong 9 tháng đầu năm, thu nhập ngoài lãi của 26 ngân hàng đóng góp gần 53.000 tỉ đồng, tăng 10% so với cùng kì năm trước và chiếm 24% tổng thu nhập các ngân hàng.

Thu nhập ngoài lãi đóng góp 24% mang về gần 53.000 tỉ đồng

Theo số liệu thống kê từ 26 ngân hàng trong 9 tháng đầu năm, thu nhập lãi thuần vẫn là khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất đóng góp 76,2% vào tổng thu nhập hoạt động và tăng 19% so với cùng kì năm trước với con số gần 169.400 tỉ đồng.

Trong khi đó, thu nhập ngoài lãi của những ngân hàng này lại tăng trưởng ở mức thấp hơn chỉ khoảng 10% so với cùng kì năm trước mang về gần 53.000 tỉ đồng và chiếm 24% tổng thu nhập.

Đáng chú ý, một số ngân hàng có mức tăng trưởng tốt như VietABank (244%); VIB (103%); TPBank (80%); MBBank (43%) lần lượt đạt 31 tỉ đồng, 1.333 tỉ đồng, 1.654 tỉ đồng và 4.847 tỉ đồng. 

Ngược lại, NCB, Bac A Bank, Bản Việt, Nam A Bank và Saigonbank là những nhà băng có mức sụt giảm khá lớn trong 9 tháng qua.

Tỉ trọng thu nhập ngoài lãi các ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2019

anh-chuan-2

Nguồn: Minh Anh (Đvt: tỉ đồng)

Xét về tỉ trọng, có 14 trong tổng số 26 ngân hàng ghi nhận sự đóng góp của thu nhập ngoài lãi trên 20%. Đặc biệt, MBBank bất ngờ soán ngôi VPBank và dẫn đầu về tỉ trọng thu nhập lãi ngoài khi nguồn thu này đóng góp 44% vào tổng thu nhập hoạt động.

Thu nhập ngoài lãi 9 tháng đầu năm của MBBank đã tăng hơn 42% so với cùng kì năm trước. Trong đó, thu nhập từ dịch vụ tăng 37%, đạt 2.313 tỉ đồng; thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần tăng 37% mang về 59 tỉ đồng,...

Đáng chú ý, lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán của MBBank tăng mạnh 56,4% và 50,7% lần lượt mang về 472 tỉ đồng và 424 tỉ đồng. Ngoài ra, các hoạt động kinh doanh khác cũng tạo ra khoản lãi thuần 1.579 tỉ đồng, tăng 46,3%.

Xếp cuối bảng thuộc về NCB khi thu nhập ngoài lãi chỉ đóng góp 2% trong tổng thu nhập hoạt động tương đương 27 tỉ đồng. Riêng hoạt động kinh doanh khác ghi nhận sự sụt giảm mạnh 94% chỉ mang về 5,5 tỉ đồng, cùng kì năm trước là 92 tỉ đồng.

Cơ cấu thu nhập ngoài lãi của các ngân hàng thay đổi ra sao?

Về cơ cấu tổng thu nhập ngoài lãi, mảng dịch vụ là hoạt động mang về nhiều lợi nhuận nhất với 23.810 tỉ đồng lãi thuần, đóng góp 10,7% tổng thu nhập, tăng 36% so với cùng kì năm trước.

Cơ cấu tổng thu nhập hoạt động của 26 ngân hàng 9 tháng đầu năm 

dong-gop

(Nguồn: MA tổng hợp).

Tại nhiều ngân hàng, mảng dịch vụ có mức tăng trưởng rất cao như SeABank khi ghi nhận tăng trưởng hơn 214% lên 286 tỉ đồng; VIB tăng gần 150% lên 1.276 tỉ đồng; LienVietPostBank tăng 141%; SHB tăng 100%... 

Nhóm ba ngân hàng gồm Eximbank, ABBank và VietABank lại ghi nhận sự sụt giảm về lãi thuần từ mảng dịch vụ  trong 9 tháng đầu năm. VetABank là ngân hàng duy nhất tiếp tục lỗ từ mảng hoạt động (lỗ 9 tỉ đồng).

Tổng hợp lãi thuần từ hoạt động dịch vụ các ngân hàng

anh-345

Nguồn: Minh Anh (Đvt: tỉ đồng)

Đáng chú ý, thu nhập từ hoạt động khác lại là khoản mục chiếm tỉ trọng lớn thứ ba trong cơ cấu tổng thu nhập hoạt động (6,5%) sau thu nhập lãi thuần và thu từ hoạt động dịch vụ khi đóng góp hơn 14.400 tỉ đồng lãi thuần, tăng 8,2% so với cùng kì.

Tiếp đó là mảng kinh doanh ngoại hối đóng góp hơn 3% tổng thu nhập, tiếp tục tăng trưởng mang về hơn 6.900 tỉ đồng trong thu nhập của các ngân hàng khảo sát.

Trái ngược với những mảng trên, hoạt động chứng khoán (mua bán chứng khoán kinh doanh, mua bán chứng khoán đầu tư) và mua cổ phần của các ngân hàng ghi nhận kết quả kém tích cực khi lần lượt giảm 15% và 55% so với cùng kì năm trước. Đồng thời, lợi nhuận các mảng này chỉ đóng góp hơn 3% tổng thu nhập.

Minh Anh