Doanh nghiệp

Lãi 12 nghìn tỉ năm 2019, tiền mặt và tiền gửi PV GAS gần chạm mốc 30.000 tỉ đồng

07:03 | 22/01/2020

Chia sẻ

Năm 2019, doanh thu thuần của PV GAS đạt 75.348 tỉ đồng, lãi sau thuế cả năm đạt 12.159 tỉ đồng.

Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất IV/2019 với doanh thu thuần đạt 17.318 tỉ đồng, giảm 9% so với cùng kì năm trước; lợi nhuận sau thuế giảm 5,3% xuống 3.098 tỉ đồng.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu thuần của PV GAS đạt 75.348 tỉ đồng. Nhờ chi phí lãi vay giảm đáng kể trong 9 tháng đầu năm, lãi sau thuế cả năm tăng gần 4% lên 12.159 tỉ đồng.

Trong cơ cấu kinh doanh của PV GAS, mảng bán và vận chuyển khí đóng góp phần lớn với doanh thu năm 2019 đạt 74.875 tỉ đồng, tương đương tỉ trọng 99%. Còn lại, mảng xây lắp đóng góp 748 tỉ đồng và mảng cho thuê văn phòng góp gần 30 tỉ đồng.

PV GAS cho biết, năm 2019 công ty đã sản xuất và cung cấp trên 9.947,6 triệu m3 khí; 1.758 ngàn tấn LPG; 65,7 ngàn tấn condensate). Trong đó, sản lượng LPG kinh doanh về đích trước kế hoạch 3 tháng. Tổng công ty cũng cung cấp khí sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 60% thị phần LPG cả nước.

Kết quả kinh doanh quí IV và cả năm 2019 của PV GAS.

Kết quả kinh doanh quí IV và cả năm 2019 của PV GAS. Nguồn: BCTC quí IV/2019.

Tổng tài sản của PV GAS tại ngày 31/12/2019 ở mức 62.254 tỉ đồng, giảm nhẹ so với mức 62.614 tỉ đồng tại thời điểm cuối năm 2018.

Trong đó, công ty sở hữu nguồn tiền dồi dào với 4.476 tỉ đồng tiền mặt và 24.915 tỉ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng. 

Các khoản phải thu khách hàng ở mức 10.562 tỉ đồng, chủ yếu phải thu từ các đối tác phân phối khí và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).

Về hoạt động đầu tư xây dựng trong năm 2019, PV GAS triển khai 22 dự án với vốn giải ngân 3.332 tỉ đồng. Trong đó, công ty đã giải ngân hơn 1.000 tỉ đồng cho dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn - Giai đoạn II và hơn 260 tỉ đồng xây dựng đường ống thu gom, vận chuyển khí từ mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Sơn Tùng