|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV GAS ước lãi sau thuế trên 11.000 tỉ đồng năm 2019

20:49 | 26/12/2019
Chia sẻ
Năm 2020, PV GAS đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 66.164 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.294 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.636 tỉ đồng.

Tại Hội nghị Người lao động, tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020 và Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019 của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (Mã: GAS), Tổng Giám đốc Dương Mạnh Sơn cho biết, trong năm 2019, PV GAS đã hoàn thành vượt mức hầu hết các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Cụ thể, các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 20 - 56%. Trong đó, doanh thu đạt 76.558 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 13.945 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 11.165 tỉ đồng, về đích trước kế hoạch 2 - 3 tháng. Công ty đóng góp ngân sách Nhà nước và PVN 5.242 tỉ đồng.

Với kết quả trên, tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 23%, trên vốn điều lệ đạt 58%, nợ phải trả/tổng tài sản duy trì ở mức 24%.

Trong năm qua, PV GAS đã vận hành an toàn hệ thống khí, cấp khí liên tục; hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng từ 6 - 44% (sản xuất và cung cấp trên 9.947,6 triệu m3 khí; 1.758 ngàn tấn LPG; 65,7 ngàn tấn condensate).

Trong đó, sản lượng LPG kinh doanh về đích trước kế hoạch 3 tháng. Tổng công ty cũng tiếp tục cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 30% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 60% thị phần LPG cả nước.

PV GAS ước lãi sau thuế trên 11.000 tỉ đồng năm 2019 - Ảnh 1.

Tổng Giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD của PV GAS trong năm 2019 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2020. Nguồn: PV GAS.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong năm 2019 công ty mẹ PV GAS triển khai 22 dự án với vốn giải ngân 3.332 tỉ đồng (toàn PV GAS triển khai 53 dự án/đầu việc). Kết quả một số dự án lớn, trọng điểm đã kí kết các hợp đồng chính và bám sát tiến độ kế hoạch.

Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng của công ty mẹ là 3.668 tỉ đồng, bằng 110% kế hoạch năm; toàn hệ thống PV GAS giải ngân 3.935 tỉ đồng.

Năm 2020, PV GAS đặt mục tiêu sản lượng 9.760 triệu m3 khí, 55,1 nghìn tấn condensate, 1.300 nghìn tấn LPG. Tổng doanh thu mục tiêu đạt 66.164 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.294 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.636 tỉ đồng.

Sơn Tùng