|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

PV GAS vượt chỉ tiêu SXKD 2019 sau 10 tháng

15:28 | 28/10/2019
Chia sẻ
Riêng tháng 10/2019, PV Gas ghi nhận tổng doanh thu 6.258 tỉ đồng, bằng 130% kế hoạch tháng; lợi nhuận trước thuế 1.064 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 849 tỉ đồng, cùng đạt 135% kế hoạch tháng.

Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV Gas - Mã: GAS) vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019. Theo đó, ông lớn ngành khí cho biết đã về đích các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 về cả sản lượng cũng như chỉ tiêu tài chính.

Cụ thể, lũy kế đến hết tháng 10, PV GAS đạt tổng doanh thu 64.576 tỉ đồng, hoàn thành vượt mức hơn 1% so với kế hoạch 59.191 tỉ đồng cả năm; lợi nhuận trước thuế đạt 11.983 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 9.609 tỉ đồng, vượt lần lượt 25,5% và 25,7% kế hoạch cả năm. Theo đó, công ty nộp ngân sách Nhà nước 4.172 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch năm.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của PV Gas đã được thông qua với tổng doanh thu 63.908 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế 9.546 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 7.643 tỉ đồng; kế hoạch chia cổ tức với tỷ lệ 30% vốn điều lệ.

Cùng với đó, công ty mẹ PV Gas cũng đã hoàn thành các chỉ tiêu tài chính. Lũy kế đến hết tháng 10, công ty mẹ PV Gas đạt 59.191 tỉ đồng doanh thu; 11.607 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế và 9.353 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế; qua đó nộp ngân sách Nhà nước 3.927 tỉ đồng.

PV Gas cho biết, kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ của hoạt động trong tháng 10/2019. Cụ thể, tổng doanh thu tháng 10/2019 của công ty đạt 6.258 tỉ đồng, bằng 130% kế hoạch tháng; lợi nhuận trước thuế đạt 1.064 tỉ đồng, bằng 135% kế hoạch tháng và lợi nhuận sau thuế đạt 849 tỉ đồng, bằng 135% kế hoạch tháng.

Trong tháng 10, sản lượng LPG sản xuất và kinh doanh của PV Gas đạt 119,9 nghìn tấn, bằng 136% kế hoạch tháng; con số lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 1.425 nghìn tấn, hoàn thành kế hoạch cả năm.

Về sản lượng tiêu thụ, PV Gas cung cấp ra thị trường 139,7 nghìn tấn LPG trong tháng 10; lũy kế 10 tháng đầu năm đạt 1.646 nghìn tấn. Công ty cũng đã sản xuất và cung cấp 57,3 nghìn tấn condensate, bằng 92% kế hoạch năm.

Đối với hoạt động sản xuất khí, trong 10 tháng đầu năm PV Gas tiếp nhận 8.671 triệu m3 khí ẩm và cung cấp 8.41,1 triệu m3 khí khô, thực hiện lần lượt 89% và 90% kế hoạch cả năm.

Sơn Tùng