Nhà đất

Kinh Bắc tính toán hai phương án kinh doanh, kế hoạch lãi tối thiểu 816 tỉ đồng

14:54 | 22/06/2020

Chia sẻ

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2020, Kinh Bắc kì vọng lợi nhuận sau thuế đạt 1.000 tỉ đồng trong tình huống tích cực hoặc đạt 816 tỉ đồng ở tình huống khả quan.

Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020. Dự kiến về kế hoạch kinh doanh năm nay, Ban Tổng Giám đốc Kinh Bắc đưa ra hai kịch bản.

Đối với kịch bản khả quan, công ty kì vọng tổng doanh thu 3.200 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 816 tỉ đồng. Với kịch bản này, doanh thu tương đương với kết quả đạt được trong năm 2019 nhưng lợi nhuận giảm 22%.

Ở kịch bản tích cực, Kinh Bắc dự kiến tổng doanh thu 3.600 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỉ đồng, lần lượt tăng 13% về doanh thu và giảm nhẹ 4% về lợi nhuận so với kết quả đạt được ở năm 2019.

Trong ba tháng đầu năm, hoạt động cho thuê đất và chuyển nhượng BĐS của Kinh Bắc tiếp tục tăng trưởng. Song, lãi ròng của đơn vị này vẫn giảm 34% về 54 tỉ đồng do ghi nhận chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành cao gấp đôi cùng kì.

Liên quan đến việc chia cổ tức năm 2018, ĐHĐCĐ thường niên 2019 diễn ra vào ngày 12/4/2019 đã thông qua mức cổ tức 30%, bao gồm 10% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Kinh Bắc đã thực hiện chia cổ tức 10% bằng tiền trong năm.

Còn phần cổ tức bằng cổ phiếu, Kinh Bắc đã tạm hoãn theo Nghị quyết số 2809 (ngày 28/9/2019) nhằm đảm bảo cổ phiếu không bị áp lực pha loãng. Đồng thời, tại đại hội tới đây, HĐQT sẽ trình cổ đông hủy bỏ phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu này.

Thay vào đó, Kinh Bắc tiếp tục đưa ra hai phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 31/12/2019 (trên 1.632 tỉ đồng).

Thứ nhất, nếu hoạt động kinh doanh mang về dòng tiền tốt, công ty sẽ chia cổ tức tối thiểu 10% bằng tiền mặt sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán nợ đến hạn.

Thứ hai, nếu dịch COVID-19 ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và các kế hoạch thanh toán tiền của khách hàng, Kinh Bắc sẽ giữ lại phần lợi nhuận chưa phân phối trên để đảm bảo dòng tiền cho công ty.

Nguyên Ngọc