|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kinh Bắc (KBC) sắp họp ĐHĐCĐ bất thường bàn việc mua cổ phiếu quỹ hay chia cổ tức tiền mặt

20:09 | 08/11/2022
Chia sẻ
Kinh Bắc (KBC) muốn xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chia cổ tức 20% bằng tiền hay mua vào cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, tăng giá trị cổ phiếu.

HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Mã: KBC) dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 28/11 để họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 2 hoặc năm 2023 lần 1, tuỳ thuộc vào điều kiện hoàn thiện thủ tục.

Nội dung chính của cuộc họp là xin ý kiến ĐHĐCĐ về việc chia cổ tức 20% bằng tiền hay mua vào cổ phiếu quỹ để giảm vốn điều lệ, tăng giá trị cổ phiếu.

Nếu chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% tức mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 2.000 đồng/cp, Kinh Bắc phải dự tính chi hơn 1.500 tỷ để trả cổ tức.

Theo Kinh Bắc, việc mua lại cổ phiếu quỹ sẽ đem lại lợi ích chính đáng cho cổ đông khi tình hình thị trường chứng khoán khó lường. Nếu giá cổ phiếu xuống thấp sẽ gây thiệt hại cho cổ đông thì việc mua vào lượng lớn cổ phiếu là động thái tích cực khi công ty có dòng tiền tốt.

Bên cạnh đó, công ty sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2023 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ để HĐQT và ban Tổng giám đốc chủ động triển khai ngay từ đầu năm 2023.

Kinh Bắc cho rằng, việc triệu tập họp ĐHĐCĐ là cần thiết để trình Đại hội kế hoạch cho năm tài chính mới nhất vì công ty vừa ký được các hợp đồng và thu hút được nhiều nhà đầu tư, dự kiến mang về khoản tiền lớn trong năm tới.

Chốt phiên 8/11, cổ phiếu KBC dừng ở mốc 15.250 đồng/cp, giảm 67% so với đầu năm và bắt đầu lao dốc nhanh từ đầu tháng 8 tới nay.

 Diễn biến giá cổ phiếu KBC từ đầu năm tới nay. (Nguồn: TradingView).

Về tình hình tài chính, theo BCTC soát xét 9 tháng đầu năm, Kinh Bắc ghi nhận doanh thu thuần khoảng 1.289 tỷ đồng giảm 58%, lợi nhuận sau thuế đạt 2.135 tỷ đồng tăng 191% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối quý III, tổng tài sản của Kinh Bắc là 33.338 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Khoản tiền, tương tương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 1.459 tỷ đồng.

Hàng tồn kho khoảng 11.979 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm, chiếm 36% tổng tài sản.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của công ty là 6.924 tỷ đồng, chiếm 21% tổng nguồn vốn. Vốn chủ sở hữu đạt 18.641 tỷ đồng, bao gồm 5.834 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Giá trị sổ sách của Kinh Bắc là 24.285 đồng/cp tại thời điểm cuối tháng 9.

9 tháng đầy năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của Kinh Bắc âm hơn 936 tỷ đồng (cùng kỳ âm hơn 33 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư âm 504 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm 1.239 tỷ đồng.  

Lâm Anh

Tổng tài sản của Fed bật tăng gần 400 tỷ USD trong hai tuần, liệu lạm phát có bùng lên lần nữa?
Tổng tài sản của Fed tăng mạnh trong hai tuần gần đây, xóa sạch nỗ lực thắt chặt tiền tệ và thu hẹp bảng cân đối kế toán trong hơn 4 tháng trước đó.