Hàng hóa

Hướng dẫn tham khảo cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar

12:27 | 15/10/2020

Chia sẻ

Để đầu tư thành lập và điều hành một công ty, chi nhánh tại Myanmar, các doanh nghiệp cần lưu ý Luật Đầu tư của Myanmar (thông qua năm 2016 và sửa đổi năm 2019) và Luật Doanh nghiệp năm 2017 của Myanmar, kèm theo các quy định hướng dẫn thực hiện Luật.

Thương vụ tại Myanmar giới thiệu một số thông tin hướng dẫn tham khảo cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar, tài liệu do BIDV Yangon tổng hợp kèm theo (với sự nhất trí ủng hộ của BIDV Yangon).

Chi tiết hướng dẫn tham khảo cho các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Myanmar

Ánh Dương