Nhà đất

Hải Phát Invest: Doanh thu BĐS giảm mạnh, dòng tiền âm hơn 700 tỷ

13:19 | 06/02/2021

Chia sẻ

Năm 2020, doanh thu từ kinh doanh bất động sản của Hải Phát Invest chỉ đạt hơn 162 tỷ đồng, giảm 89% so với cùng kỳ năm trước đó.
Dòng tiền Hải Phát Invest âm hơn 700 tỷ đồng, doanh thu BĐS giảm mạnh - Ảnh 1.

Dự án Bea Sky của Hải Phát Invest. (Ảnh: Hoàng Huy).

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 với doanh thu thuần trong quý giảm mạnh 77% so với cùng kỳ, xuống 412 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu của HPX, doanh thu kinh doanh bất động sản chỉ đạt hơn 162 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước doanh nghiệp ghi nhận 1.461 tỷ đồng.

Giá vốn bán hàng trong quý của HPX giảm đáng kể từ 1.477 tỷ đồng xuống còn 294 tỷ đồng; lợi nhuận gộp doanh nghiệp đạt 118 tỷ đồng, giảm 63% so với quý IV/2019.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong quý giảm 29% so với quý cùng kỳ, đạt 261 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn là lãi bán các khoản đầu tư (256 tỷ đồng), còn lại là lãi tiền gửi/cho vay.

Trong kỳ, chi phí tài chính (84 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp (49 tỷ đồng) của HPX không có nhiều biến động, trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 90% xuống còn 8 tỷ đồng.

Kết quả, HPX báo lãi sau thuế 187 tỷ đồng trong quý IV, giảm 42% so với cùng kỳ. Theo giải trình của doanh nghiệp, việc sụt giảm lợi nhuận là do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Lũy kế cả năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 1.330 tỷ đồng và lãi sau thuế 294 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 35% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ (lãi ròng) đạt 281 tỷ đồng, giảm 37%.

Dòng tiền Hải Phát Invest âm hơn 700 tỷ đồng, doanh thu BĐS giảm mạnh - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của Hải Phát. (Nguồn: Hoàng Huy tổng hợp).

Tổng tài sản của HPX tính đến ngày 31/12/2020 là 7.351 tỷ đồng, tăng nhẹ 7% so với thời điểm đầu năm. Tài sản ngắn hạn vẫn chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của doanh nghiệp, ghi nhận 5.250 tỷ đồng, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn (2.002 tỷ đồng) và hàng tồn kho (2.287 tỷ đồng).

Danh mục hàng tồn kho của doanh nghiệp tính đến cuối kỳ chủ yếu là bất động sản để bán đang xây dựng (1.827 tỷ đồng), còn lại là bất động sản để bán đã hoàn thành (438 tỷ đồng) và hàng tồn kho khác.

Tại thời điểm ngày 31/12/2020, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của HPX có tổng giá trị gần 76 tỷ đồng, tập trung tại hai dự án Tây Nam An Khánh và Tân Tây Đô.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của HPX ghi nhận âm 725 tỷ đồng, trong con số này ở năm 2019 là âm 21 tỷ đồng.

Hoàng Huy