|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

HAGL Agrico lỗ 228 tỉ đồng trong quý III

00:05 | 31/10/2018
Chia sẻ
Công ty của bầu Đức, HAGL Agrico báo lỗ gần 228 tỉ đồng trong quý III vì các khoản chi phí khác, công ty đã thực hiện xóa sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Quý III, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico – Mã: HNG) đạt doanh thu thuần 1.069 tỉ đồng, tăng trưởng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 30,8% lên 55,3%.

Doanh thu bán trái cây tăng 316 tỉ đồng lên 766 tỉ đồng chủ yếu do diện tích thu hoạch trái cây tăng; doanh thu bán hàng hóa tăng 3,2 lần lên 181 tỉ đồng do công ty tận dụng được các sản phẩm phụ từ ngàng nông nghiệp; doanh thu bán mủ cao su giảm 63,5% còn 69 tỉ đồng do giá cao su trong quý III giảm mạnh nên công ty hạn chế sản lượng. Doanh thu bán bò giảm 82% còn 41 tỉ đồng do đây không còn là mảng ưu tiên của công ty, thay vào đó là mảng trái cây.

hagl agrico lo 228 ti dong trong quy iii
Doanh thu trái cây của HNG tăng trưởng gấp đôi cùng kỳ

Doanh thu tài chính giảm 89% còn chưa đầy 16 tỉ đồng do giảm các khoản vay với công ty và cá nhân khác, ngược lại chi phí tài chính tăng lên 231 tỉ đồng, tương đương 24% do lãi vay và lỗ tỷ giá.

Chi phí bán hàng tăng hơn hai lần lên 42 tỉ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng do công ty thực hiện trích trước một số khoản phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thu nhập khác giảm 106 tỉ đồng so với cùng kỳ năm ngoái do các công ty con có điều chỉnh khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra từ việc bán các sản phẩm sản xuất từ cây nông nghiệp và cây công nghiệp sang thu nhập khác sau khi nhận được công văn miễn thuế (khoản này không phát sinh trong quý III/2018).

Chi phí khác tăng hơn 300 tỉ đồng lên 420 tỉ đồng do công ty đã thực hiện xóa sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Kết quả, HNG lỗ 227,5 tỉ đồng trong quý III, cùng kỳ năm ngoái lãi 115 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL Agrico đạt doanh thu 2.921 tỉ đồng, tăng trưởng 9% và lỗ 174 tỉ đồng.

Tổng giá trị tài sản của HNG tính đến 30/9 đạt 30.438 tỉ đồng, nợ phải trả còn 19.462 tỉ đồng; trong đó giá trị nợ vay ngắn dài hạn 14.537 tỉ đồng (nợ dài hạn giảm, nợ ngắn hạn lại tăng).

Xem thêm

Bạch Mộc