Doanh nghiệp

Doanh thu tài chính tăng bất thường, HAGL báo lãi 378 tỉ đồng trong quý III, tăng trưởng 118%

15:59 | 30/10/2018

Chia sẻ

Do thay đổi quan hệ đối với CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAN), HAGL ghi nhận thêm 426 tỉ đồng vào doanh thu tài chính, khiến cho khoản mục này tăng đột biến. Công ty báo lãi 378 tỉ đồng sau thuế, tăng trưởng 118% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong quý III, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đạt doanh thu thuần 1.521 tỉ đồng, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm ngoái; biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 34,5% lên 56,7%.

Doanh thu hoạt động tài chính 740 tỉ đồng, tăng 2,5 lần do ghi nhận lãi từ thanh lý khoản đầu tư; chi phí tài chính 443 tỉ đồng, tăng 34% (phần lớn là lãi vay).

Báo cáo của HAGL cho biết vào ngày 11/5/2016, CTCP Xây dựng và Phát triển Nhà Hoàng Anh (HAN) đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 56 triệu cổ phiếu cho CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp và Vận Tải. Việc phát hành này đã làm giảm tỷ lệ sở hữu của HAGL trong HAN từ 85,75% xuống 68,9% và ghi nhận thêm 426 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên bảng cân đối kế toán hợp nhất.

Ngày 12/9/2018, HAN hoàn tất phát hành thêm 125 triệu cổ phiếu cho một bên thứ ba, qua đó làm giảm tỷ lệ sở hữu của HAGL trong HAN từ 68,9% xuống còn 47,89% và HAN trở thành công ty liên kết của HAGL.

Phần lãi được ghi nhận trước đây vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được chuyển sang báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất, số tiền 426 tỉ đồng được ghi nhận vào doanh thu hoạt động tài chính kỳ này.

Chi phí bán hàng 50,5 tỉ đồng, tăng 54%; chi phí quản lý doanh nghiệp 212 tỉ đồng, tăng 21% so với quý III/2017.

Nhờ có khoản doanh thu tài chính bất thường nói trên, công ty của bầu Đức lãi sau thuế 378 tỉ đồng, tăng trưởng 118%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAGL đạt doanh thu 4.435 tỉ đồng và lãi sau thuế 478 tỉ đồng; tăng 18% và và giảm 54% so với cùng giai đoạn năm 2017.

Về cơ cấu, doanh thu trái cây năm nay gần gấp đôi năm ngoái đạt 2.343 tỉ đồng; doanh thu bán ớt 454 tỉ đồng; doanh thu bán sản phẩm hàng hóa phụ phẩm tăng gấp rưỡi lên 490 tỉ đồng… Các mảng khác như cung cấp dịch vụ, mủ cao su, bán bò hay bất động sản, doanh thu đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

doanh thu tai chinh tang bat thuong hagl bao lai 378 ti dong trong quy iii tang truong 118
Cơ cấu doanh thu 9 tháng của HAGL (Nguồn BCTC)

Tổng tài sản tính đến hết quý III của HAGL giảm hơn 4.700 tỉ đồng so với đầu năm, còn 48.357 tỉ đồng, trong đó giá trị xây dựng dở dang 16.464 tỉ đồng. Nợ phải trả cuối kỳ 31.335 tỉ đồng, gấp 1,84 lần vốn chủ.

doanh thu tai chinh tang bat thuong hagl bao lai 378 ti dong trong quy iii tang truong 118
Giá trị xây dựng dở dang của HAGL tính đến cuối quý III (Nguồn BCTC)

Trong kỳ, vay ngắn hạn tăng hơn hai lần lên 5.790 tỉ đồng, vay dài hạn giảm hơn 5.000 tỉ đồng còn lại 15.269 tỉ đồng. Tổng giá trị nợ vay ngắn, dài hạn 21.059 tỉ đồng.

Xem thêm

Bạch Mộc

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

ĐỌC NHIỀU NHẤT
CHỌN