Nhà đất

Hà Nội chốt phương án xử lí nhà, đất của doanh nghiệp cổ phần hóa trước 30/5

11:13 | 29/05/2020

Chia sẻ

UBND TP Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp nằm trong diện cổ phần hóa trong năm 2020 chốt phương án sắp xếp lại, xử lí toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lí, sử dụng theo qui định trước ngày 30/5.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa năm 2020; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện sắp xếp lại, xử lí nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa.

Hà Nội chốt phương án xử lí nhà, đất tại doanh nghiệp cổ phần hóa trước 30/5 - Ảnh 1.

Tổng công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC thuộc danh sách doanh nghiệp cổ phần hóa đến năm 2020. (Ảnh: UDIC)

Theo đó, để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lí nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp, UBND TP yêu cầu chủ tịch và tổng giám đốc các doanh nghiệp trong danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 khẩn trương chỉ đạo rà soát, kê khai, báo cáo, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lí toàn bộ cơ sở nhà, đất đang được giao quản lí, sử dụng theo qui định, gửi Sở Tài chính trước ngày 30/5/2020 để xử lí theo qui định.

Cụ thể, đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Qui hoạch Kiến trúc, Cục Thuế thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có cơ sở nhà, đất) tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lí, sử dụng nhà, đất, họp liên ngành và thống nhất kí tờ trình do Sở Tài chính dự thảo, báo cáo UBND TP phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng qui định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và tuân thủ đúng qui định của pháp luật.

Đối với các cơ sở nhà, đất nằm trên địa bàn các địa phương khác: Sở Tài chính rà soát, tham mưu UBND thành phố lập phương án sắp xếp lại, xử lí nhà, đất, gửi Bộ Tài chính để chủ trì xử lí và phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng thẩm quyền.

Theo yêu cầu, Chủ tịch và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp chịu trách nhiệm về nội dung, tiến độ và chất lượng báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lí đối với các cơ sở nhà, đất đang quản lí, sử dụng,...

Bên cạnh đó, UBND TP giao giám đốc, thủ trưởng của các sở, ngành, đối với các cơ sở nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc UBND TP, phối hợp với Sở Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lí, sử dụng nhà đất, thẩm định và kí tờ trình liên ngành do Sở Tài chính dự thảo báo cáo UBND TP phê duyệt theo thẩm quyền, hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng qui định của pháp luật.

Đối với nhà, đất trên địa bàn TP Hà Nội của các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành Trung ương và các địa phương khác: Cùng Sở Tài chính phối hợp Bộ Tài chính tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà đất; họp liên ngành và thống nhất nội dung để Sở Tài chính tham mưu, báo cáo UBND TP có văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương.

Danh sách 13 doanh nghiệp thực hiện CPH đến hết năm 2020 theo Quyết định số 26 ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính Phủ:

1. Tổng Cty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC)

2. Tổng Cty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội (Handico)

3. Tổng Cty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist)

4. Tổng Cty Vận tải Hà Nội (Transerco)

5. Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội (Hapulico)

6. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông (Hadowa)

7. Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawacom)

8. Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco)

9. Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội

10. Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất

11. Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội

12. Công ty TNHH MTV Vườn thú Hà Nội

13. Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội (Haic)


Hà Lê