|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Giảm giá, khuyến mãi để lấy đơn hàng, Gỗ Đức Thành báo lãi giảm 20% quý III

07:15 | 21/10/2023
Chia sẻ
Gỗ Đức Thành giải trình doanh thu tăng nhờ đến từ sản phẩm nội thất mới phát triển. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn giảm do công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng...

 Sản phẩm của Gỗ Đức Thành được bày bán tại siêu thị. (Ảnh: MH).

Báo cáo tài chính quý III/2023 của CTCP Gỗ Đức Thành (Mã: GDT) cho thấy doanh thu thuần tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái lên gần 70 tỷ đồng. Biên lãi gộp thu hẹp từ 35,1% quý III/2022 về 30,4% quý này. Kết quả công ty lãi sau thuế hơn 8 tỷ đồng, giảm 20%.

Doanh nghiệp giải trình doanh thu tăng đến từ sản phẩm nội thất mới phát triển. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế giảm do công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng, trong khi các chi phí quản lý cố định không giảm như bảo hiểm xã hội, khấu hao, lương nhân viên quản lý...

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Gỗ Đức Thành đạt 222 tỷ, lãi sau thuế gần 24 tỷ, giảm lần lượt 26% và 57% so với cùng kỳ. Kết quả này mới giúp công ty thực hiện được 43% chỉ tiêu doanh thu và 29% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

 Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính của công ty. 

Tổng tài sản tại cuối tháng 9 gần 383 tỷ, hầu như không đổi so với cuối quý II. Trong đó hàng tồn kho đạt 86 tỷ, tăng chưa tới 2 tỷ. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34% về 88 tỷ đồng, với khoản phải thu từ khách hàng gần 19 tỷ.

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng hơn 76 tỷ, tăng 73% so với tại ngày 30/6. Trong khi đó, Gỗ Đức Thành có dư nợ vay hơn 60 tỷ đồng, hoàn toàn là vay ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ trên 273 tỷ, gấp 2,5 lần tổng nợ phải trả.

Minh Hằng