Doanh nghiệp

Gặp sự cố vận hành YouTube, Yeah1 lỗ 117 tỉ đồng trong quí II

18:24 | 22/07/2019

Chia sẻ

Đây là quí đầu tiên kể từ khi niêm yết, Yeah1 báo lỗ 117 tỉ đồng do gặp phải sự cố YouTube.

CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã: YEG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 với doanh thu thuần 355,3 tỉ đồng, tăng nhẹ với cùng kì.

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán tăng mạnh từ 209 tỉ đồng lên 341 tỉ đồng khiến lợi nhuận gộp của Yeah1 chỉ vỏn vẹn 13,4 tỉ đồng, giảm 90%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 17,1 tỉ đồng, trong khi cùng âm 1,7 tỉ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi.

Do chi phí quản lý và chi phí bán hàng đều tăng mạnh nên Yeah1 ghi nhận lãi trước thuế thuế quí II âm 117 tỉ đồng. Đây là quí đầu tiên, Yeah1 báo lỗ sau khi gặp sự cố  vận hành YouTube.

Theo giải trình của công ty, lợi nhuận sau thuế hợp nhất quí II giảm 303%, tương đương 167 tỉ đồng, chủ yếu là do Tập đoàn tiến hành trích lập dự phòng dự phòng một số khoản liên quan đến chuyên nhượng vốn đầu tư tại ScaleLab LLC và hoạt động kinh doanh một số mảng bị ảnh hưởng sau sự cố YouTube.

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Yeah1 đạt 743 tỉ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận trước thuế âm 107 tỉ đồng trong khi cùng dương 121 tỉ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2019, tổng tài sản đạt 1.931 tỉ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. 

Trong đó, khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh từ 373 tỉ đồng lên 647 tỉ đồng, bao gồm phải thu ngắn hạn quá hạn thanh toán 278 tỉ đồng. Đây là khoản phải thu từ Brener Pass Investment Cororation, chủ sở hữu của ScaleLab.

kpts

Báo cáo tài chính hợp nhất quí II/2019 của Yeah1.

Được biết, ngày 10/3/2019, Yeah1 đã quyết định bán lại 100% cổ phần của ScaleLab cho Brener Pass, để đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Doanh thu và lỗ sau thuế trong kế toán được hợp nhất của ScaleLab lần lượt là 86 tỉ đồng và 3,6 tỉ đồng.

Trước đó, Yeah1 thông báo đã trích lập dự phòng 30% cho khoản phải thu khác liên quan đến việc chuyển nhượng vốn đầu tư tại ScaleLab LLC (tương đương 3,6 triệu USD), và giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành các biện pháp thu hồi khoản phải thu trong tương lai.

Theo Yeah1, ScaleLab đã lấy lại được giấy phép mạng lưới đa kênh MCN, tuy nhiên thông tin tiêu cực lan truyền trên truyền thông đã có những ảnh hưởng nhất định tới hoạt động kinh doanh của ScaleLab.

Do đó, được sự tư vấn của đơn vị kiểm toán, Yeah1 quyết định theo nguyên tắc thận trọng là trích lập dự phòng cho khoản phải thu liên quan. Theo chia sẻ của đại diện Yeah1, Ban lãnh đạo Công ty đã và đang tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi và sẽ thường xuyên cập nhật đến cổ đông.

Thu Hoài