|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Gần 710 triệu cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết sau hơn 5 tháng dừng giao dịch

10:28 | 14/02/2023
Chia sẻ
Cổ phiếu của Tập đoàn FLC bị tạm dừng giao dịch từ ngày 9/9/2022, đến ngày 20/2/2023 sẽ bị hủy niêm yết khỏi HOSE.

Cổ phiếu FLC bị hủy niêm yết khỏi sàn HOSE kể từ ngày 20/2/2023. (Ảnh tư liệu: Song Ngọc).

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) vừa ra thông báo về việc hủy niêm yết 709.997.807 cổ phiếu FLC.

Giá trị chứng khoán bị hủy niêm yết là 7.100 tỷ đồng. Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là thứ Hai, 20/2/2023.

Lý do mà HOSE đưa ra là Tập đoàn FLC đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết bắt buộc theo quy định tại điểm o khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

Hiện nay, Tập đoàn FLC chưa nộp các tài liệu quan trọng như: báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, báo cáo thường niên 2021 và báo cáo soát xét bán niên 2022, dù hạn chót để công bố các báo cáo trên đều đã qua từ lâu.

Gần đây nhất, FLC có nghĩa vụ nộp báo cáo tài chính quý IV/2022 chậm nhất vào ngày 30/1/2023 nhưng tập đoàn này đến nay vẫn chưa hoàn thành. FLC không có công văn đề nghị gia hạn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. HOSE đã có văn bản nhắc nhở nhưng FLC cũng không giải trình lý do chậm nộp.

Tập đoàn FLC cũng chưa thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2022 dù hạn chót là 30/6/2022 đã qua từ lâu. Ngày 5/2 vừa qua, FLC tổ chức đại hội cổ đông bất thường để miễn nhiệm Thành viên HĐQT Đặng Tất Thắng nhưng đại hội không thể diễn ra do không đủ cổ đông tham dự.

Cổ phiếu FLC trải qua nhiều thăng trầm trong 9 năm giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam, từ 6/8/2013 đến 8/9/2022.

Ngày 5/9/2022, một cổ phiếu liên quan đến FLC là mã ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros đã bị hủy niêm yết cũng vì lý do doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đức Quyền