Doanh nghiệp

Fecon chốt ngày trả cổ tức tiền mặt năm 2019

08:42 | 26/11/2020

Chia sẻ

Ngày đăng kí cuối cùng là 7/12 và ngày thanh toán dự kiến là 18/12. (Ảnh: Ánh Hường).

Với 118 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Fecon sẽ thanh toán tổng 59 tỉ đồng cho cổ đông.

CTCP Fecon (Mã: FCN) vừa thông qua Nghị quyết thanh toán cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỉ lệ 5% (cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng). Hiện có 118 triệu cổ phiếu FCN đang lưu hành, ước tính Fecon sẽ phải bỏ ra tổng 59 tỉ đồng để trả cổ tức cho các cổ đông.

Ngày đăng kí cuối cùng là 7/12 và ngày thanh toán dự kiến là 18/12.

Đối với chứng khoán lưu kí, cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu kí nơi mở tài khoản.

Đối với chứng khoán chưa lưu kí, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Fecon ở Nam Từ Liêm, Hà Nội vào buổi sáng các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 18/12/2020.

9 tháng đầu năm, Fecon ghi nhận doanh thu 2.019 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kì, lãi sau thuế giảm 43% về 83 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế (LNST)  thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 71 tỉ đồng, giảm mạnh 51% so với cùng kì.

Như vậy, sau ba quí, Fecon mới thực hiện được 50% chỉ tiêu doanh thu 4.000 tỉ đồng và 36% chỉ tiêu LNST 233 tỉ đồng cả năm 2020.

Tính đến ngày 30/9, Fecon đang vay nợ tài chính 1.457 tỉ đồng, tăng 28% so với con số đầu năm do khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng mạnh từ 754 tỉ đồng lên 1.133 tỉ đồng.

Về giá trị tài sản của công ty cũng tăng 650 tỉ đồng sau 9 tháng, gần chạm mốc 6.300 tỉ đồng, trong đó có 400 tỉ đồng tiền và tiền gửi. Sự tăng trưởng của tổng tài sản phần lớn do các khoản tồn kho và phải thu tăng.

Cụ thể, Fecon ghi nhận khoản phải thu ngắn hạn tăng 220 tỉ đồng lên 3.583 tỉ đồng, trong đó phải thu khách hàng chiếm tỉ trọng lớn nhất 74%. Hàng tồn kho tăng từ 675 tỉ đồng lên 821 tỉ đồng chủ yếu do chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tăng 26% trong kì.

Ngoài ra, Fecon tăng đầu tư gần 190 tỉ đồng vào các công ty liên kết, liên doanh, kéo khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng 58% so với hồi đầu năm lên 490 tỉ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch 25/11, cổ phiếu FCN đóng cửa tại mức giá 12.300 đồng/cp.

Thiên Trường