Doanh nghiệp

Fecon bất ngờ dừng kế hoạch phát hành cho nhà thầu Trung Quốc

07:04 | 15/09/2020

Chia sẻ

China HarBour Engineering từng cho biết muốn sử dụng Fecon như bàn đạp để triển khai dự án tại Việt Nam hoặc các nước mà Fecon có thế mạnh như là Myanmar hoặc Bangladesh.

Mới đây, HĐQT CTCP Fecon (Mã: FCN) vừa thông qua chủ trương không tiếp tục đàm phán với nhà đầu tư China Harbour trong phương án phát hành 32 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Ban lãnh đạo Fecon sẽ tiếp tục tìm kiếm lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng khác, đồng thời sẽ có văn bản xin ý kiến đại hội đồng cổ đông theo đúng qui định.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, ban lãnh đạo FECON trình phương án phát hành riêng lẻ 32 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược từ Trung Quốc - China Harbour Engineering Company Ltd (CHEC) với mức giá phát hành không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Số tiền dự kiến thu được từ phát hành riêng lẻ là 480 tỉ đồng được dùng để tăng vốn công ty con và bổ sung vốn lưu động. Trường hợp phát hành thành công, cổ đông chiến lược từ Trung Quốc sẽ sở hữu 20,32% vốn điều lệ, và trở thành cổ đông lớn nhất tại Fecon.

China Harbour Engineering được thành lập năm 2005 có trụ sở tại Bắc Kinh. CHEC từng cho biết tập đoàn quan tâm đến thị trường Việt Nam và Đông Nam Á và muốn sử dụng Fecon như bàn đạp để triển khai dự án tại Việt Nam hoặc các nước mà Fecon có thế mạnh như là Myanmar hoặc Bangladesh.

Bên cạnh đó, CHEC cũng mong muốn tham gia cùng với Fecon đầu tư vào phát triển hạ tầng, thực hiện dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng khu công nghiệp...

Thu Thảo