|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

EVNFinance đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng 43%, dự kiến chia cổ tức 8%

11:36 | 29/02/2024
Chia sẻ
EVNFinance dự kiến thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8% trong ĐHĐCĐ 2024, cũng như giảm tỷ lệ sở hữu của nước ngoài từ 50% xuống 15% để thu hút thêm nhà đầu tư trong nước.

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance – Mã: EVF) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 15/3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Almaz, khu đô thị Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội.

Trong đó tài liệu họp, Ban Điều hành EVNFinance đã đặt ra kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 ở mức 585 tỷ đồng, tăng 43% so với kết quả năm 2023. Tổng tài sản của công ty được kỳ vọng đạt 54.500 tỷ đồng, tăng 10% so với kết quả năm nay. 

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của EVNFinance. (Ảnh: EVNFinance).

Ngoài ra, trong bối cảnh kinh tế năm 2024 còn nhiều khó khăn, EVNFinance đặt ra các nhiệm vụ cụ thể như tăng trưởng quy mô, đảm bảo hiệu quả hoạt động; phát triển theo mục tiêu ESG; tăng nguồn vốn phục vụ kinh doanh; duy trì hoạt động dịch vụ; đẩy mạnh số hóa; triển khai phương án cơ cấu lại; xây dựng hình ảnh công ty và định vị EVNFinance bằng hệ thống xếp hạng tín nhiệm quốc tế.

Về kết quả kinh doanh năm 2023, EVNFinance ghi nhận tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17% so với 2022 và gần hoàn thành kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 409,3 tỷ đồng, thực hiện 73% kế hoạch đã đề ra.

Tổng nguồn vốn huy động tại ngày 31/12/2023 đạt 39.351 tỷ đồng, tăng 6,7% so với thực hiện năm 2022. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 31/12/2023 là 1,08%, giảm so với năm 2022 (1,64%).

Chi trả cổ tức 8%, phát hành ESOP

Tại ĐHĐCĐ 2024, EVNFinance sẽ trình thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Số cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức dự kiến là 56,33 triệu cổ phần. Nguồn thực hiện là từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ năm 2023 và lợi nhuận để lại từ những năm trước.

Bên cạnh đó, EVNFinance dự kiến phát hành thêm 7,5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Sau hai đợt phát hành này, vốn điều lệ của EVNFinance sẽ tăng lên gần 7.681 tỷ đồng.

Kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn trong năm 2024 của EVNFinance. (Ảnh: EVNFinance).

Trong năm 2023, EVNFinance đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 3.510 tỷ đồng lên 7.042 tỷ đồng nhờ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phát hành ESOP.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ EVNFinance dự kiến cũng sẽ xem xét tờ trình về việc giảm tỷ lệ sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài từ 50% xuống còn 15% vốn điều lệ. Theo giải thích, động thái này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong nước có tiềm năng và mong muốn tham gia làm cổ đông của EVNFinance.

Minh Quang