|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

EVN Finance đặt mục tiêu lãi 560 tỷ đồng năm 2023

11:52 | 15/03/2023
Chia sẻ
Công ty sẽ không thực hiện chia cổ tức trong năm 2022 mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ hoạt động kinh doanh.

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVN Finance) đã công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 17/3/2023 tại Nha Trang, với kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 560 tỷ đồng, tăng 23% so với năm trước, tổng tài sản đạt 49.790 tỷ đồng, tăng 17%.

Toàn bộ lợi nhuận dự kiến sẽ được giữ lại để phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại đại hội, ban lãnh đạo EVN Finance cũng sẽ thực hiện bầu Ban kiểm soát và HĐQT nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, trình đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ và quy chế tổ chức,...

Trong năm 2022, EVN Finance lãi trước thuế 455,3 tỷ đồng, tăng 10,6% so với năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng đạt 24.623 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 42.197 tỷ đồng, tăng 30% so với cuối năm trước, tổng nguồn vốn huy động đạt 36.875 tỷ đồng, tăng 32,8%.

Trong năm công ty đã huy động thành công 75 triệu USD trái phiếu xanh (tương đương 1.725 tỷ đồng), được bảo lãnh thanh toàn phần bởi tổ chức nước ngoài GuarantCo.

 Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ EVN Finance

Tỷ lệ nợ xấu của công ty tại 31/12/2022 là 1,64%; hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở mức 11,5%. 

Diệp Bình

Vì sao số liệu FDI rất đẹp nhưng 5 năm qua khối ngoại lại liên tục bán ròng?
Theo ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Khối đầu tư, Dragon Capital, có một thực tế là số liệu vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam rất đẹp nhưng trong 5 năm khối ngoại bán ròng 7 tỷ USD, gần như mỗi quý đều bán cho thấy chúng ta vẫn còn nhiều yếu tố cần cải thiện.