|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dược phẩm Trung ương 3 (DP3) thu về 312 tỷ đồng trong 9 tháng

08:25 | 17/10/2023
Chia sẻ
Sau ba quý, Dược phẩm Trung ương 3 đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu, 87% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.

Theo báo cáo tài chính quý III/2023, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 (Mã: DP3) ghi nhận 91 tỷ đồng doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng giảm 18% xuống 27 tỷ đồng. Biên lãi gộp đạt 71%, tăng 3 điểm % so với cùng kỳ.

Trong kỳ, các chi phí như tài chính, quản lý doanh nghiệp, bán hàng đều được tiết giảm so với quý III/2022. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt gần 19 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu công ty đạt 312 tỷ đồng giảm 13% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế gần 75 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.

Năm nay, CTCP Dược phẩm Trung ương 3 đặt kế hoạch doanh thu 450 tỷ đồng, tổng lợi nhuận 86 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 69% mục tiêu doanh thu, 87% chỉ tiêu lợi nhuận.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ BCTC.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của Dược phẩm Trung ương 3 đạt 545 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Hàng tồn kho giảm 21% xuống 55 tỷ đồng.

Chiếm tỷ trọng lớn nhất (48%) trong cơ cấu tài sản của công ty là khoản tiền gửi tại ngân hàng với 264 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm, Dược phẩm Trung ương 3 thu về hơn 13 tỷ đồng từ lãi tiền gửi và tiền cho vay, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ.

Cuối quý III, nợ phải trả của công ty khoảng 127 tỷ đồng, trong đó tổng nợ vay là 16 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 418 tỷ đồng bao gồm 153 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lâm Anh

Khối ngoại giảm sức ép bán ròng tuần VN-Index hồi phục
Trong tuần 8 – 12/4, khối ngoại tiếp tục xả ròng trên HOSE với giá trị gần 1.164 tỷ đồng nhưng so với tuần trước quy mô đã giảm gần một nửa. Tính chung toàn thị trường, NĐT ngoại bán ròng hơn 970 tỷ đồng.