Hàng hóa

Dự án điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây nối 110 kW không đủ điều kiện trình Thủ tướng

15:21 | 17/11/2020

Chia sẻ

Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cân nhắc cẩn trọng trong đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây nối 110 kW.

Ngày 16/11, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) có văn bản 7943/BNN-TCLN về đề nghị chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây nối 110 kW gửi UBND tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, về vấn đề tên gọi của dự án, sau khi nhận Tờ trình số 4141/TTrUBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận, Bộ NN&PTNT thấy rằng tên gọi “Dự án nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV” ghi trong Tờ trình này không thống nhất với tên gọi “Dự án Nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2” tại các văn bản khác.

Về qui mô, diện tích thực hiện dự án, tại Tờ trình số 4141, UBND tỉnh Bình Thuận xác định dự án được thực hiện trên qui mô 45,41 ha.

Tuy nhiên, mới nêu thông tin về 28,52 ha rừng tự nhiên; phần diện tích còn lại chưa có thông tin cụ thể và chưa thống nhất với diện tích nêu trong Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng nằm trong dự án nhà máy Điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV. 

Bên cạnh đó, Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020, tuy nhiên, Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng nằm trong dự án mhà máy Điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV, gửi kèm hồ sơ dự án được thực hiện tháng 3/2019.

Do đó, Báo cáo kết quả điều tra, đánh giá hiện trạng rừng gửi kèm Hồ sơ dự án chưa đáp ứng nội dung qui định tại Nghị định số 83/2020/NĐ-CP về vị trí, kết quả điều tra rừng, diện tích, nguồn gốc hình thành, điều kiện lập địa, trữ lượng, loài cây.

Ngoài ra, bản đồ hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp công trình, nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV, tỉ lệ 1:2000 gửi kèm Hồ sơ dự án, không thể hiện rõ hiện trạng tổng thể khu vực dự án, không thể hiện thời điểm lập bản đồ hiện trạng rừng.

Theo Bộ NN&PTNT, thời gian qua, biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, thiên tai diễn ra ngày càng phổ biến, gây ra lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng ở một số địa phương, cướp đi sinh mạng của nhiều người. 

Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, nhưng dư luận, các chuyên gia đang đặt vấn đề có ảnh hưởng của việc giảm diện tích rừng tự nhiên, do chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đã làm thay đổi đặc tính tự nhiên, tính bền vững của tự nhiên.

Do đó, Bộ NN&PTNT yêu cầu UBND tỉnh Bình Thuận cân nhắc cẩn trọng trong đề xuất chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên, đặc biệt đối với rừng phòng hộ là rừng tự nhiên, cũng như các hoạt động tác động vào làm thay đổi cân bằng sinh thái tự nhiên khu vực ven biển.

"Vì những lí do nêu trên, nên hồ sơ trình chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng của dự án Nhà máy Điện gió Hòa Thắng 1.2 và đường dây đấu nối 110kV theo Tờ trình số 4141 chưa đủ điều kiện xem xét, thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án", Bộ NN&PTNT cho hay.

Như Huỳnh