Doanh nghiệp

DRC: Doanh thu giảm, chi phí tăng

15:50 | 30/04/2018

Chia sẻ

Quý I/2018, Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) đạt doanh thu 733 tỷ đồng, giảm 18,5%; lợi nhuận sau thuế 20,7 tỷ đồng, giảm hơn 71% so với cùng kỳ năm ngoái.
drc doanh thu giam chi phi tang

Theo DRC, nguyên nhận lợi nhuận trong kỳ sụt giảm là bởi doanh thu giảm, đồng thời giá nguyên vật liệu tăng, chi phí bán hàng tăng do Công ty đẩy mạnh một số chính sách bán hàng và công tác xuất khẩu.

Năm 2018, Đại hội đồng cổ đông DRC đã thông qua kế hoạch doanh thu 4.592 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2017.

Đại hội cũng thông qua mức chia cổ tức năm 2017 tỷ lệ 13% bằng tiền, trong đó Công ty đã tạm ứng đợt 1 tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Tổng số tiền chi cổ tức năm 2017 của DRC là hơn 154 tỷ đồng.

Ngọc Nhi