Doanh nghiệp

Bất chấp doanh thu tăng mạnh, lãi ròng quý I/2018 của PVE vẫn giảm 30%

10:35 | 27/06/2018

Chia sẻ

Kết quả doanh thu sau 3 tháng đầu năm của PVE khả qua khi tăng gần 83%. Dù vậy, giá vốn, chi phí tăng theo khiến lãi sau thuế giảm 30%.
bat chap doanh thu tang manh lai rong quy i2018 cua pve van giam 30 PVE đạt doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng

Quý I/2018, Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP (Mã: PVE) đạt doanh thu thuần hơn 443 tỷ đồng, tăng gần 83% so với quý I/2017. Giá vốn hàng bán theo đó cũng tăng 92% lên 405 tỷ đồng.

bat chap doanh thu tang manh lai rong quy i2018 cua pve van giam 30

Chi phí tài chính hơn 9,7 tỷ đồng, giảm hơn 8% nhưng chi phí quản lý doanh nghiệp gần 23,4 tỷ đồng, tăng 67%. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế gần 4,3 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ.

bat chap doanh thu tang manh lai rong quy i2018 cua pve van giam 30
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của PVE

Xét riêng chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố, các chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhân công, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí bằng tiền đều giảm đáng kể trên 70%.

Tính đến hết 3/2018, tổng tài sản của PVE hơn 1.583 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với đầu năm. Lượng tiền và tương đương tiên giảm gần nửa còn 40 tỷ đồng. Hàng tồn kho chiếm gần 60% giá trị tài sản, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gần 949 tỷ đồng.

bat chap doanh thu tang manh lai rong quy i2018 cua pve van giam 30
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2018 của PVE

Nguồn vốn tài trợ chủ yếu là nợ phải trả chiếm hơn 79% với gần 1.256 tỷ đồng. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn biến động mạnh nhất so với đầu năm khi tăng gần 6 lần lên 191,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, người mua trả tiền trước tăng gần 74% lên 265 tỷ đồng.

Kết phiên 26/6, cổ phiếu PVE đạt 5.400 đồng/cp, giảm khoảng 30% so với mức cao nhất trong năm, giá trị vốn hóa thị trường còn khoảng 135 tỷ đồng.

bat chap doanh thu tang manh lai rong quy i2018 cua pve van giam 30
Diễn biến giá cổ phiếu PVE từ đầu năm tới nay (Nguồn: VNDirect)

Minh Đan