Tài chính

[Infographic] Toàn cảnh tăng trưởng thần tốc lợi nhuận 25 ngân hàng trong quý I/2018

13:30 | 23/05/2018

Chia sẻ

25 ngân hàng trong quý I/2018 đạt tổng lợi nhuận trước dự phòng rủi ro 66.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 19.850 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt đến 37% và 60% cùng kỳ năm trước.

Thống kê từ báo cáo tài chính quý I/2018 của 25 ngân hàng cho thấy, tổng lợi nhuận trước trích lập chi phí dự phòng rủi ro đạt 66.600 tỷ đồng, tăng trưởng đến 36,8% so với cùng kỳ năm trước.

Duy nhất kinh doanh ngoại hối giảm nhẹ chưa đầy 1%, còn lại các mảng kinh doanh đều tăng trưởng hai đến ba con số. Trong đó, thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần của các ngân hàng tăng nhiều nhất với trên 207%, đạt gần 2.300 tỷ đồng. Kế đến là lãi từ chứng khoán đầu tư tăng gần 153%, đạt 2.135 tỷ đồng.

Thu nhập lãi thuần tiếp tục đóng góp chủ yếu vào tổng lợi nhuận các ngân hàng với gần 75%, đạt gần 49.650 tỷ đồng, tăng khoảng 28% cùng kỳ.

Kết quả lợi nhuận sau thuế của 25 ngân hàng trong ba tháng đầu năm nay đạt gần 19.850 tỷ đồng, tăng hơn 60%.

Dưới đây là toàn cảnh lợi nhuận của 25 ngân hàng trong quý I/2018.

LN-NH-Q12018-2

Chú thích: * Báo cáo tài chính riêng lẻ

Tiến Vũ