|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh thu tăng gần nghìn tỉ đồng, vì sao lợi nhuận FPT Retail vẫn giảm 11%?

05:33 | 30/10/2019
Chia sẻ
Quí III vừa qua, FPT Retail ghi nhận lãi sau thuế giảm 11% so với cùng kì xuống còn 72 tỉ đồng. Biên lợi nhuận ròng cũng sụt giảm so với nửa đầu năm.

Hôm 29/10, Công ty cổ phần bán lẻ kĩ thuật số FPT (FPT Retail – Mã: FRT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quí III/2019 thể hiện doanh thu thuần 4.424 tỉ đồng, tăng 24,5% (tương đương 872 tỉ đồng) so với quí III năm ngoái.

fpt self (2)

Một cửa hàng FPT Retail tại Hà Nội. Ảnh: Kiên Dương.

Trong quí vừa qua, FPT Retail khai trương 7 trung tâm laptop trên cả nước đồng thời triển khai bán laptop theo chương trình back-to-school nhân mùa  khai trường. Nhờ vậy, doanh số laptop của công ty trong quí III năm nay tăng 75% so với quí II và tăng 6% so với quí III năm ngoái. 

Lợi nhuận gộp quí III năm nay đạt 555 tỉ đồng, tăng 12,1% và tương ứng với biên lãi gộp 12,55%. Trong 6 tháng đầu năm, biên lãi gộp của FPT Retail là 12,74%.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 194% lên 25 tỉ đồng, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi và tiền cho vay. Chi phí tài chính quí III cũng cao gấp hơn hai lần cùng kì, đạt 39 tỉ đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lí doanh nghiệp lần lượt là 354 tỉ đồng và 102 tỉ đồng, tăng tương ứng 14,3% và 24,1% so với quí III/2018. Theo thông tin từ FPT Retail, trong tháng 9, công ty còn phải trích lập dự phòng cho khoản nợ xấu của hai chương trình F-Friends và Subsidy.

Vì các chi phí này cùng tăng mạnh hơn doanh thu và lợi nhuận gộp nên công ty ghi nhận lãi sau thuế quí III giảm 11% còn 72 tỉ đồng. Biên lãi ròng quí III đạt 1,62% trong khi nửa đầu năm đạt 2,2%.

Chỉ tiêu

Quí III/2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Ba quí đầu năm 2019

Tăng/giảm so với cùng kì

Doanh thu thuần

4.424

24,5%

12.427

12,6%

Lợi nhuận gộp

555

12,1%

1.578

6,6%

Doanh thu HĐ tài chính

25

194,0%

49

87,0%

Chi phí tài chính

39

107,2%

107

50,5%

Chi phí bán hàng

354

14,3%

1.007

8,7%

Chi phí quản lí DN

102

24,1%

242

-3,0%

Lợi nhuận khác

7

-22%

20

-15%

Lợi nhuận trước thuế

91

-9,9%

292

2,7%

Lợi nhuận sau thuế

72

-11,2%

230

1,1%

Lợi nhuận sau thuế cty mẹ

73

-9,6%

234

3,1%

Lũy kế 9 tháng, FPT Retail đạt doanh thu thuần 12.427 tỉ đồng, tăng trưởng 12,6% so với ba quí đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế 230 tỉ đồng, chỉ tăng hơn 1% và tương ứng với biên lãi ròng 1,85%.

Năm 2019, FPT Retail đặt kế hoạch doanh thu 17.700 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 418 tỉ đồng, tương đương mức tăng trưởng lần lượt là 16% và 20% so với năm 2018.

Sau 3/4 chặng đường của năm, công ty đã thực hiện 70,2% kế hoạch doanh thu và 55% kế hoạch lợi nhuận.

frt fpt retail kqkd

Doanh thu và lợi nhuận hợp nhất hàng quí của FPT Retail. Nguồn: Kiên Dương tổng hợp từ báo cáo tài chính.

Tổng tài sản của FPT Retail thời điểm cuối quí III là 5.802 tỉ đồng, tăng trưởng 12,3% so với ngày đầu năm.

Ba khoản mục chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản của FPT Retail là hàng tồn kho (40%), phải thu ngắn hạn (20,5%) và tiền & tương đương tiền (20%). Tài sản dài hạn chỉ chiếm 6,8% tổng tài sản, tương đương 395 tỉ đồng.

Chỉ tiêu

Cuối quí III

(tỉ đồng)

Đầu năm

(tỉ đồng)

Tăng/giảm (%)

Tài sản ngắn hạn

5.407

4.815

12,3%

Tiền và tương đương tiền

1.152

948

21,5%

Đầu tư tài chính ngắn hạn

574

4

Phải thu ngắn hạn

1.189

1.207

-1,5%

Hàng tồn kho

2.325

2.506

-7,2%

Tài sản ngắn hạn khác

167

150

11,4%

Tài sản dài hạn

395

352

12,1%

Phải thu dài hạn

100

84

18,5%

Tài sản cố định hữu hình

48

46

6,3%

Tài sản dài hạn khác

247

223

10,9%

Tổng cộng tài sản

5.802

5.168

12,3%

Nợ phải trả

4.476

4.009

11,6%

Nợ ngắn hạn

4.476

4.009

11,6%

Vốn chủ sở hữu

1.327

1.159

14,5%

Nợ phải trả thời điểm 30/9 là 4.476 tỉ đồng, tất cả đều là nợ ngắn hạn, tăng trưởng 11,6% so với ngày đầu năm. Vốn chủ sở hữu tăng 14,5% lên mức 1.327 tỉ đồng, tương đương gần 23% tổng tài sản.

Thời điểm cuối quí III, tổng số lượng cửa hàng FPT Shop là 584 và số lượng nhà thuốc Long Châu là 50. Ngoài ra, FPT Retail đã hoàn tất việc kí hợp đồng nhà thêm với 20 địa điểm để mở nhà thuốc Long Châu. Vì vậy kế hoạch có 70 nhà thuốc Long Châu trong năm 2019 là hoàn toàn có thể hoàn thành.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, FPT Retail bán ra 3,9 triệu phụ kiện, tăng 29% so với cùng kì năm ngoái. Số lượng sim bán ra đạt gần 680.000 chiếc, tăng 82%. Doanh thu online 9 tháng đạt mức 2.974 tỉ đồng, tăng trưởng 59,3% so với cùng kì năm 2018 và chiếm tỉ trọng 23,9% tổng doanh thu FPT Retail.

Kiên Dương