Doanh nghiệp

Doanh thu quý I Masan Consumer tăng gấp đôi nhưng lợi nhuận chỉ đạt 2% kế hoạch

12:45 | 24/04/2018

Chia sẻ

Doanh thu và lợi nhuận gộp của Masan Consumer đều tăng trên 120% so với cùng kỳ nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 68%.
 
doanh thu quy i masan consumer tang gap doi nhung loi nhuan chi dat 2 ke hoach Masan Consumer tính chia cổ tức bằng tiền 45%, kế hoạch lợi nhuận 2018 tăng 45 - 59%
doanh thu quy i masan consumer tang gap doi nhung loi nhuan chi dat 2 ke hoach Masan Consumer sắp rót thêm 1.620 tỷ đồng vào Masan Beverage

Theo báo cáo tài chính mới công bố, trong quý I/2018 CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer – Mã: MCH) ghi nhận doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ 3.348 tỷ đồng và lợi nhuận gộp 733 tỷ đồng, tăng lần lượt 127% và 124% so với cùng kỳ.

doanh thu quy i masan consumer tang gap doi nhung loi nhuan chi dat 2 ke hoach

Tuy nhiên doanh thu hoạt động tài chính của công ty sụt giảm gần 233 tỷ đồng, tương đương 71% chủ yếu do công ty không nhận được khoản lợi nhuận phân phối từ công ty con là Công ty TNHH MTV Thực phẩm Masan. Chi phí tài chính cũng tăng hơn gấp đôi lên gần 24 tỷ đồng do giá trị nợ vay ngắn hạn tăng 62% từ 1.181 tỷ đồng vào quý I/2017 lên 1.915 tỷ đồng quý I năm nay.

Như vậy, trong khi năm ngoái hoạt động tài chính mang lại cho MCH 319 tỷ đồng lợi nhuận thì năm nay chỉ mang lại 73 tỷ đồng, giảm 246 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng cũng tăng thêm 255 tỷ đồng, tương đương 63%.

Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của MCH là gần 53 tỷ đồng, chưa bằng 1/3 cùng kỳ.

Năm 2018, MCH đặt mục tiêu doanh thu thuần từ 17.000 đến 18.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 3.100 đến 3.400 tỷ đồng. Kết thúc quý I, công ty đã thực hiện được gần 20% kế hoạch doanh thu và 1,7% kế hoạch lợi nhuận

Tổng tài sản của MCH thời điểm cuối quý I tăng 6,8% so với đầu năm, đạt 16.031 tỷ đồng. Trong đó giá trị tiền và tương đương tiền tăng gần 150% lên 1.688 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho cũng tăng 155% lên mức 389 tỷ đồng. Ngược lại các khoản phải thu ngắn hạn giảm hơn 50% xuống còn 1.222 tỷ đồng chủ yếu do công ty đã nhận được các khoản lợi nhuận được phân phối phải thu.

Về phía nguồn vốn, giá trị vốn chủ sở hữu của công ty hầu như không đổi và duy trì ở mức 12.000 tỷ đồng, chiếm 75% tổng nguồn vốn. Tuy nhiên, giá trị nợ phải trả thời điểm cuối quý I tăng 32% so với đầu năm và đạt 4.000 tỷ đồng. Trong đó, tăng mạnh nhất là phải trả người bán ngắn hạn với tỷ lệ 221%, từ 392 tỷ đồng lên 1.257 tỷ đồng.

Kiên Dương