Hàng hóa

Doanh nghiệp thủy sản không được hưởng thuế ưu đãi vì khái niệm sản phẩm sơ chế

15:18 | 22/06/2020

Chia sẻ

Việc áp dụng một số văn bản quy pháp pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thuế khiến cho đa số các sản phẩm thuỷ sản chế biến của các doanh nghiệp bị quy là "sơ chế" khiến các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ngày 16/6, VASEP đã gửi công văn tới Cục Thuế tỉnh Cà Mau về chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chế biến thủy sản.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp VASEP tại tỉnh Cà Mau, ngày 5/6, các doanh nghiệp thủy sản tại tại địa phương đã nhận được thông báo của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về việc điều chỉnh kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế thu nhập doanh nghiệp) từ tính thuế năm 2015 đối với hoạt động chế biến thủy sản. 

Vấn đề nổi cộm mà các doanh nghiệp phản ánh là việc áp dụng một số văn bản quy pháp pháp luật và hướng dẫn của Tổng cục Thuế khiến cho đa số các sản phẩm thuỷ sản chế biến của các doanh nghiệp bị quy là "sơ chế" khiến các doanh nghiệp không được hưởng ưu đãi thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nhiều doanh nghiệp đang bị áp mức thuế suất thuế thuế thu nhập doanh nghiệp cho hàng thủy sản là sơ chế với mức thuế thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong khi các mặt hàng đầu ra của các doanh nghiệp này đa số là các sản phẩm đã qua chế biến, được phép áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% hoặc là 15%.

Ngày 13/2/2018, Tổng cục Thuế đã có công văn gửi UBND tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Thuế trả lời về chính sách thuế thuế thu nhập doanh nghiệp

Tuy nhiên, VASEP cho biết công văn hay một số các văn bản hướng dẫn của ngành tài chính vẫn chưa có cơ sở vững chắc thế nào là sơ chế, và thế nào là chế biến, chưa giải thích được sản phẩm như thế nào sẽ được coi là "sản phẩm khác với nguyên liệu đầu vào".

Và theo Khoản 4 và Khoản 16 Điều 2 của Luật An toàn Thực phẩm 2010 đã nêu khái niệm "sơ chế thực phẩm" và "chế biến thực phẩm" khác với hướng dẫn nêu trên của công văn 1981/BTC-TCT.

VASEP đã đề nghị Cục thuế tỉnh Cà Mau xem xét giải quyết đối với doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản (mã ngành 1020) và có nhà máy chế biến thủy sản được ưu đãi thuế thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các sản phẩm chế biến, bảo quản của các nhà máy chế biến thủy sản đáp ứng định nghĩa "chế biến thực phẩm" tại Luật An toàn Thực phẩm 2010 được coi là hoạt động chế biến đúng nghĩa, không phải là hoạt động sơ chế.

H.Mĩ