Doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ COVID-19 được tạm dừng đóng BHXH

08:16 | 17/03/2020

Chia sẻ

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chấp thuận cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo Cổng thông tin Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) vừa có Công văn số 874/LĐTBXH-BHXH gửi BHXH Việt Nam hướng dẫn tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19.

Bộ LĐ-TB&XH cho rằng, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách lí phòng dịch.

Khoản 1, Điều 88 Luật BHXH; Điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về BHXH bắt buộc và Điều 28 Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

Do vậy, cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các cơ quan trong phạm vi quản lí, hướng dẫn doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo qui định.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan LĐ-TB&XH và cơ quan tài chính địa phương hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ, xác định các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan BHXH xem xét, giải quyết.

BHXH Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH ở địa phương thông tin qui định pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn.

Đồng thời, BHXH Việt Nam được giao phối hợp với cơ quan LĐ-TB&XH, cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ, giải quyết cho các doanh nghiệp đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất.

Định kì mỗi tháng, BHXH Việt Nam tổng hợp, gửi báo cáo kết quả giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 về Bộ LĐ-TB&XH.

Doanh nghiệp bị ảnh hưởng từ COVID-19 được tạm dừng đóng BHXH  - Ảnh 2.

Hoạt động kinh doanh bị đình đốn do COVID-19. Ảnh minh họa.

Trước đó ngày 12/3/2020, BHXH Việt Nam đã gửi Công văn số 793/BHXH-BT đến Bộ LĐ-TB&XH, đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tạm dừng đóng BHXH đối với trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

BHXH các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm lập hồ sơ những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có từ 50% số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc trở lên.

Việc làm này nhằm xác định căn cứ để các doanh nghiệp tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất kể từ tháng doanh nghiệp đề nghị đến tháng 6/2020 theo qui định.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành phốm sẽ tiếp nhận, giải quyết ngay hồ sơ đề nghị tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất của doanh nghiệp và không tính lãi theo đúng qui định.

Trong thời gian tạm dừng đóng BHXH, không thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng hoặc kiểm tra theo kế hoạch việc chấp hành pháp luật về đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19 nếu không có dấu hiệu vi phạm.

Nếu đến hết tháng 6/2020, dịch COVID-19 vẫn chưa thuyên giảm và doanh nghiệp có đề nghị thì BHXH tỉnh, thành phố phối hợp với Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính báo cáo UBND tỉnh, thành phố gửi BHXH Việt Nam xem xét, giải quyết.

Ngọc Anh