Doanh nghiệp

Điều chỉnh giảm doanh thu bán điện, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lỗ 6 tỉ đồng trong quí đầu năm

08:11 | 23/04/2020

Chia sẻ

Trong quí I/2020, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lỗ hơn 6 tỉ đồng, giảm gần 155 tỉ đồng so với khoản lãi 149 tỉ đồng của cùng kì năm trước.
Nhiệt điện Quảng Ninh báo lỗ 6 tỉ đồng - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Quảng Ninh)

CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (Mã: QTP) vừa công bố báo cáo tài chính quí I với doanh thu thuần tăng 4% lên 2.636 tỉ đồng.

Lãi gộp ghi nhận giảm 148 tỉ đồng so với cùng kì năm trước, đạt 166 tỉ đồng. Biên lãi gộp theo đó giảm một nửa, về mức 6%. Nguyên nhân chủ yếu do trong quí I công ty thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu bán điện theo qui định tại Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 3/8/2017 của Bộ Công thương.

Trong kì, doanh thu tài chính tăng 400%, đạt 10 tỉ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 151 tỉ đồng lên 165 tỉ đồng chủ yếu do lỗ chênh lệch tỉ giá tăng 43 tỉ đồng còn chi phí lãi vay giảm gần 30 tỉ đồng.

Kết quả, Nhiệt điện Quảng Ninh báo lỗ hơn 6 tỉ đồng, giảm gần 155 tỉ đồng so với khoản lãi 149 tỉ đồng của quí I/2019.

Mặc dù lợi nhuận quí I kém khả quan nhưng QTP vẫn hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng. Cụ thể, với 2.151 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, tương ứng 1.967 triệu kWh điện thương phẩm sản xuất, QTP hoàn thành 128% kế hoạch quí I và bằng 112% cùng kì năm trước.

Kết quả này cũng đưa QTP dẫn đầu khối nhiệt điện trong Tổng công ty Phát điện 1 về tỉ lệ phát vượt kế hoạch sản lượng ba tháng đầu năm.

Giá trị tổng tài sản tính đến 31/3/2020 đạt 10.672 tỉ đồng, trong đó các khoản mục lớn bao gồm tài sản cố định 7.139 tỉ đồng, giảm 6% so với thời điểm đầu kì; các khoản phải thu ngắn hạn 2.339 tỉ đồng (tăng 6%), tiền và các khoản tương đương tiền hơn 600 tỉ đồng (giảm 3%)...

Đối với tình hình nợ, vay ngắn hạn giảm từ 1.830 tỉ đồng xuống còn 1.800 tỉ đồng, trong khi đó vay dài hạn ghi nhận giảm hơn 460 tỉ đồng, tương ứng giảm 12% so với thời điểm đầu kì.

Thanh Tùng