Doanh nghiệp

Doanh thu mảng đá, gỗ của Phú Tài tăng mạnh trong quí I

08:48 | 22/04/2020

Chia sẻ

Riêng hai lĩnh vực này đóng góp 77% tổng doanh thu cho Phú Tài, tăng hơn 20%; trong khi doanh thu từ ô tô giảm sút tới 41%.

HĐQT CTCP Phú Tài (Mã: PTB) vừa có báo cáo cập nhật nhanh về kết quả kinh doanh quí I/2020. Theo đó doanh thu thuần hợp nhất 1.219 tỉ đồng, tương đương năm ngoái. 

Doanh thu ngành đá đạt 337 tỉ đồng, tăng 21%; doanh thu ngành gỗ đạt 602 tỉ đồng, tăng 26%; ngược lại doanh thu ngành ô tô giảm sút 41% chỉ còn 267 tỉ đồng. 

Ngành đá đem về lợi nhuận trước thuế lớn nhất cho Phú tài với 47 tỉ đồng, giảm 25% so với cùng kì; ngành lỗ lãi trước thuế gần 30 tỉ đồng, tăng 14%; và ngành ô tô lỗ nhẹ 82 triệu đồng.

Riêng công ty mẹ Phú Tài trong quí I doanh thu tăng 25%, đạt 789 tỉ đồng, giảm 25% và lợi nhuận trước thuế 60 tỉ đồng, giảm 24%. 

Trong quí II, Phú Tài lên kế hoạch duy trì doanh thu, dự kiến 1.244 tỉ đồng phân bổ cho ngành đá 444 tỉ đồng, gỗ 511 tỉ đồng và ô tôt 255 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến 120 tỉ đồng sẽ tập trung chủ yếu vào ngành đá lãi 95 tỉ đồng, gỗ lãi 27 tỉ đồng và ô tô lỗ 2 tỉ đồng. 

Đông A