|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Dịch vụ Huy Hoàng (HHS) đặt mục tiêu lãi sau thuế 250 tỷ năm nay và không muốn chia cổ tức năm 2021

21:34 | 25/03/2022
Chia sẻ
Dịch vụ Hoàng Huy cho biết các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư thông qua công ty liên kết như Hoàng Huy – Sở Dầu (Hoang Huy Grand Tower) bước đầu được bàn giao và hạch toán sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn trong năm nay.

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, dự kiến diễn ra ngày 12/4 tại TP Hải Phòng.

Năm 2022, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 520 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 250 tỷ đồng; tăng gần 4 tỷ về doanh thu và gần 5,8% về lợi nhuận của năm 2021.

Doanh nghiệp cho biết năm 2022, các dự án bất động sản được công ty gián tiếp đầu tư thông qua công ty liên kết như Hoàng Huy – Sở Dầu (Hoang Huy Grand Tower) bước đầu được bàn giao và hạch toán sẽ đem lại khoản lợi nhuận lớn. Nhờ đó, kết quả kinh doanh của công ty cũng sẽ tăng trưởng trong năm 2022.

Trong năm nay, Dịch vụ Huy Hoàng có chủ trương đầu tư thêm vào các công ty trong cùng hệ thống bao gồm các công ty con của HHS, các công ty con của TCH (công ty mẹ), CRV và công ty con của CRV và các doanh nghiệp khác theo từng giai đoạn, thời gian cụ thể khi có nhu cầu phát sinh để phục vụ các hoạt động đầu tư, kinh doanh.

Công ty đã đầu tư 20 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Phát triển Dịch vụ Hoàng Giang. Bên cạnh đó, hơn 57 tỷ đồng cũng được đầu tư Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV theo hình thức trực tiếp và gián tiếp qua công ty con với thời hạn thanh toán là từ ngày 18/3/2022 đến ngày 7/4/2022.

Về phương án trả cổ tức, Dịch vụ Huy Hoàng mong muốn không thực hiện việc chia cổ tức năm 2021. Kết thúc năm 2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty mẹ là 66,4 tỷ đồng, và hợp nhất (bao gồm tất cả các công ty con, liên kết) là 627,9 tỷ đồng.

Theo quy định tại thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính, lợi nhuận tối đa được thực hiện sử dụng chi trả cổ tức tại thời điểm 31/12/2021 là 66,4 tỷ đồng.

Do đó, HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2021. Tại các thời điểm lợi nhuận tích lũy lớn hơn, HĐQT sẽ trình Đại hội thông qua chủ trương chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kết thúc năm 2021, công ty đạt trên 516,3 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 15% so với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 236,4 tỷ đồng, giảm 17,42% so với năm 2020.

T.Đan