|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) lỗ 251 tỷ đồng trong công ty liên kết, lãi sau thuế cả năm 224 tỷ

08:58 | 28/01/2023
Chia sẻ
Năm 2022, doanh thu tài chính của HHS đạt 469 tỷ đồng, tăng 23 lần so với năm trước, chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia với 442 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp này lại lỗ ở công ty liên kết 251 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 225 tỷ, giảm 5% so với cùng kỳ 2021.

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy lãi sau thuế 72,7 tỷ đồng trong quý IV và 224,6 tỷ đồn trong cả năm 2022.

Ngày 27/1, CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (mã: HHS) đã công bố BCTC hợp nhất quý IV và luỹ kế cả năm 2022 với doanh thu thuần quý IV đạt 72,9 tỷ đồng, giảm 56,4% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp chỉ 4,8 tỷ đồng, giảm tới 82% so với quý IV/2021.

Luỹ kế cả năm 2022, Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy đạt doanh thu thuần 385,3 tỷ đồng, giảm 25% so với năm 2021. Lợi nhuận gộp 37,7 tỷ đồng, giảm tới 45,6% so với năm trước. Biên lợi nhuận gộp của HHS chỉ đạt 9,78%, giảm đáng kể so với mức 13,4% của năm trước.

Theo BCTC của HHS, doanh thu từ hoạt động tài chính chiếm áp đảo trong tỷ trọng doanh thu, riêng quý IV đã ghi nhận 84,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lỗ trong công ty liên kết khiến công ty này ghi nhận doanh thu thuần giảm đáng kể. Cụ thể, trong quý IV/2022, HHS lỗ tại công ty liên kết 13,2 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm, doanh thu tài chính năm 2022 đạt 469,2 tỷ đồng, tăng 23 lần so với năm trước, chủ yếu là cổ tức, lợi nhuận được chia với 442 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong năm 2022 lỗ tại công ty liên kết 251 tỷ đồng, trái ngược hoàn toàn với năm 2021 khi có lãi 169 tỷ đồng.

Kết quả là lợi nhuận trước thuế quý IV/2022 đạt 69,2 tỷ đồng, giảm 23,2%; cả năm 2022 đạt 228 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý IV/2022 đạt 72,7 tỷ đồng, giảm 18,2% và cả năm đạt 224,6 tỷ đồng, giảm 5%.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của HHS đạt 4.493 tỷ đồng, tăng 10,5% so với ngày 1/1/2022. Trong đó, Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 3.011 tỷ đồng, giảm 6,1% so với thời điểm đầu năm.

 Cuối tháng 12/2022, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 473 tỷ đồng và khoản tiền và các khoản tương đương tiền 237 tỷ đồng, hàng tồn kho của Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy là 416 tỷ đồng.

Nguyễn Thắm