|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HHS) đặt mục tiêu lãi 230 tỷ đồng năm 2023

09:56 | 17/03/2023
Chia sẻ
HHS cho biết, nhiệm vụ quan trọng trong 2 - 3 năm tới của công ty là tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản vì đây là giai đoạn đầu tư cao điểm.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (Mã: HHS) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, dự kiến tổ chức vào ngày 7/4 theo hình thức trực tuyến.

Năm 2023, công ty đặt mục tiêu 400 tỷ đồng doanh thu, 230 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 4%, 2% so với cùng kỳ. Dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 8%, dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2023.

HHS cho biết, nhiệm vụ quan trọng trong 2 - 3 năm tới của công ty là tiếp tục tập trung cho các dự án bất động sản, đây là giai đoạn đầu tư cao điểm của các dự án bất động sản. Kết quả kinh doanh từ các dự án bất động sản dự kiến sẽ tiếp tục được hạch toán với kết quả tốt trong các năm tới. Song song là đảm bảo duy trì và phát triển thị phần và thương hiệu các dòng xe tải của công ty đang kinh doanh.

Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ HHS.

Ngoài ra, HHS còn có tờ trình về phương án chi trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Công ty dự kiến phát hành tối đa 25,7 triệu cổ phiếu HHS cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:8 tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 8 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận phát hành. Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán tại ngày 31/12/2022.

Lâm Anh