Doanh nghiệp

TV2 muốn giảm tỷ lệ sở hữu của EVN xuống dưới 30%, cho phép cổ đông nước ngoài nắm 49% vốn

16:57 | 27/04/2021

Chia sẻ

Gặp khó khăn trong cạnh tranh, Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) muốn giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của EVN xuống dưới 30% để có thể tham gia đấu thầu.
ĐHĐCĐ Tư vấn Xây dựng Điện 2: Muốn giảm tỷ lệ sở hữu của EVN xuống dưới 30%, cho phép cổ đông nước ngoài nắm 49% vốn - Ảnh 1.

Lễ trao quyết định niêm yết TV2. (Ảnh: Sơn Tùng).

Sáng 23/4, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (Mã: TV2) họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với 55 cổ đông tham dự, đại diện cho 30 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ 84% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2020, TV2 ghi nhận tổng doanh thu đạt 3.417 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 262,2 tỷ đồng, đều tăng 3% so với thực hiện 2019. Do đó, TV2 đã trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức tỷ lệ 35%.

Năm 2021, TV2 đề ra kế hoạch tổng doanh thu là 3.681 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế  270 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 3% so với năm 2020. Tỷ lệ cổ tức dự kiến tối thiểu 25%.

Trong năm 2021, bên cạnh việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty cho biết sẽ triển khai đúng tiến độ nhà máy điện gió Tân Thuận, khởi công dự án điện sinh khối đã được EVN phê duyệt chủ trương đầu tư, hoàn thành giai đoạn 1 đề án phát triển năng lực số công ty.

Phần thảo luận

Công ty cần đưa KPIs vào tiền thưởng, đảm bảo tăng trưởng về giá cổ phiểu TV2. Giá cổ phiếu phản ánh sự tăng trưởng của công ty, vào tất cả các hoạt động của công ty.

Giá cổ phiếu và giá trị vốn hoá thị trường của TV2 có sự tăng trưởng trong nhiều năm trở lại đây. Công ty định hướng phát triển theo hướng ổn định, tăng trưởng bền vững nhằm tối đa hóa giá trị công ty chứ không phải phát triển nóng theo ngắn hạn mà không ổn định.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm cần gắn vào giá cổ phiếu, không nên quá thận trọng, cần có sự đột phá.

Năm 2020, công ty đã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh theo nguyên tắc thận trọng, trước tình hình dịch bệnh, công ty vẫn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Công ty đã có tăng trưởng vượt 163%, trong khi một số doanh nghiệp cùng ngành có tốc độ tăng trưởng âm.

Để đảm bảo tăng trưởng giá cổ phiếu cần có nhiều thông tin về công ty cho cổ đông trên báo chí, trên website và nên cung cấp hằng tháng.

Công ty đã thành lập M&IC (phòng hợp tác và marketing), đồng thời đẩy mạnh các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin đến đầy đủ hơn cho các cổ đông kịp thời.

Một trong những khó khăn như công ty báo cáo là khả năng tham gia cạnh tranh. Đề nghị giảm bớt % vốn của EVN trong TV2 để tham gia đấu thầu.

Công ty đã xây dựng đề án chiến lược phát triển và tái cấu trúc giai đoạn 2021-2025 trình EVN, trong đó có kiến nghị nội dung giảm tỷ lệ của EVN dưới 30%.

Liên quan đến việc chi trả 25% cổ tức bằng cổ phiếu: Tính thanh khoản của cổ phiếu rất thấp, công ty nên xem xét giảm tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và tăng tỷ lệ bằng tiền mặt.

Sắp tới sau khi phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu, số lượng cổ phiếu tăng, sức mua của thì trường sẽ được cải thiện tốt hơn.

Đề nghị công ty sửa đổi điều lệ để nước ngoài có thể nắm giữ ít nhất 49%. Hiện chỉ có 15% là quá thấp. Các quỹ không muốn vào nữa.

Công ty sẽ xem xét nếu được các cổ đông thống nhất chủ trương theo đúng quy định.

Dự phòng hiện nay quá lớn, đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ này cho đúng bản chất.

Công ty đang áp dụng cho việc trích lập và hoàn nhập dự phòng bảo hành công trình là hướng dẫn theo Thông tư 48/2019/TTBTC. Tỷ lệ trích lập dự phòng bảo hành của PECC2 đã và đang trích tối đa không quá 5% theo điều kiện hợp đồng và theo đặc thù loại hình dự án: EPC dự án nhiệt điện, các loại năng lượng tái tạo... Việc hoàn nhập thực hiện khi hết thời hạn bảo hành theo hợp đồng.

Khả năng sinh lời khi tham gia đầu tư dự án Điện sinh khối.

Công ty sau khi nghiên cứu tư vấn và lựa chọn dự án hiệu quả nhất để đầu tư. Vừa mang lại công việc cho công tác tư vấn, vừa mang lại hiệu quả sau đầu tư và an toàn phát triển vốn cho cổ đông.

Công ty cho biết số năm khấu hao của dự án VTS, Sơn Mỹ 3.1, điện gió Tân Thuận.

Dự án VTS gồm nhiều cụm tài sản khác nhau và đang được khấu hao theo quy định (từ 10 đến 25 năm). Sơn Mỹ 3.1 thuộc thông tin của công ty dự án và là công ty liên kết của PECC2, việc khấu hao được thực hiện theo đúng quy định.

Điện gió Tân Thuận đang trong giai đoạn xây dựng, thuộc thông tin của công ty dự án và là công ty liên kết của PECC2.

Xin công ty làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh lỗ của hoạt động bán điện VTS năm 2020.

Năm 2020, hoạt động bán điện VTS lãi 1,3 tỷ, không phải lỗ.

Cho biết thông tin dự án Biomass dự kiến khởi công trong năm 2021.

Sau khi khảo sát các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, các dự án khả thi về địa điểm đặt nhà máy đã được PECC2 trình EVN xin chủ trương đầu tư và đã có nghị quyết phê duyệt cho phép PECC2 đầu tư các dự án tại Hậu Giang (20MW), Trà Vinh (25MW), An Giang (Núi Tô I và II - 2x30MW).

Các dự án đang trong quá trình hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư của các tỉnh để xin cấp quyết định chủ trương đầu tư. Công ty đang tích cực triển khai để khởi công trong năm 2021.

Về giá nguyên vật liệu đầu vào, công ty đã chủ động tính toán nguồn nguyên vật liệu phù hợp với công suất nhà máy và dự phòng an toàn và bố trí vốn nên không bị tác động về biến động giá.

Thông tin về mảng quản lý vận hành năm 2020 và năm tiếp theo.

Đây là một công việc mới của công ty, đang tăng trưởng rất tốt và hiệu quả cao. Bên cạnh đó, khi tham gia quản lý vận hành sẽ nâng cao hiệu quả của công tác tư vấn thiết kế vì nắm rõ được kết quả của sản phẩm tư vấn.

Đề nghị công ty chia sẻ thông tin dự án BIM tại công ty, khả năng tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh.

Triển khai dự án BIM, công ty đã hợp tác với BIM Lab – ĐHBK tổ chức đào tạo BIM cho các kỹ sư PECC2. Hiện nay, chương trình phát triển BIM đang được tích hợp vào kế hoạch chiến lược phát triển năng lực số PECC2. Công ty đã thành lập trung tâm năng lực số để thực hiện việc này.

Trong lĩnh vực sản xuất cơ điện, giá thép thị trường đang tăng biến động cao. Công ty đã có chính sách gì để giảm rủi ro về giá nguyên vật liệu?

Quy mô sản xuất mảng sản xuất cơ điện gia tăng đáng kể, hiện nay đã và đang chế tạo các hệ thống phụ trợ cho các nhà máy điện.

Khi tính toán đấu thầu và chào giá, công ty có tính toán dự phòng đến việc điều chỉnh giá thép theo các nguồn dự báo biến động giá thép khá sát và khi có đơn hàng đã thực hiện đặt hàng ngay, hiện chưa phát sinh rủi ro.

Định hướng kinh doanh ra thị trường nước ngoài của công ty.

Năm 2019 - 2020, thị trường nước ngoài gần như tê liệt do dịch bệnh, tuy nhiên, công ty vẫn triển khai dự án khảo sát sân bay Campuchia.

Công ty tiếp tục định hướng kinh doanh vươn mạnh ra thị trường nước ngoài. EVN đã chỉ đạo PECC2 không chỉ mạnh trong nước mà vươn ra nước ngoài như các tư vấn lớn trên thế giới.

Cổ tức 2021: chỉ đưa không thấp hơn 25%, cần làm rõ tỷ lệ tiền mặt và cổ phiếu.

Về cổ tức năm 2021, tỷ lệ cổ tức tiền mặt và cổ phiếu công ty sẽ xem xét, quyết định thời gian tới cho phù hợp với nhu cầu vốn đầu tư các dự án tiềm năng của công ty.

Về tiến độ dự án Quảng Trị 1: Hiện nay, Egati không thành lập được công ty BOT, theo quy đinh thì phải đàm phán lại, theo quy hoạch điện 8, thì dự án bị chậm đến 2030.

Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ hoàn tất các thủ tục, xong mới thành lập công ty BOT theo quy định. Chính phủ chưa duyệt tổng sơ đồ 8. Khả năng dự án này sẽ COD năm 2025

Vận hành các nhà máy điện: Biên lợi nhuận gộp là bao nhiêu?

Để có số liệu chính xác thông tin đến các cổ đông, TV2 cần thêm thời gian, đây là lĩnh vực phát triển đa mục tiêu của TV2, phát triển mục tiêu kinh doanh: tạo công ăn việc làm, bên cạnh đó còn hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác thiết kế, khi phát triển công ty đi theo hướng công nghệ, xây dựng hệ thống vận hành từ xa OCC, hiệu quả vận hành cao hơn và tiết kiệm chi phí gia tăng hiệu quả hoạt động.

Công ty sẽ hợp tác với Green Solution tại dự án Ba Tri?

Green Solution đã tin tưởng TV2 và cam kết sử dụng, hợp tác toàn diện với các dịch vụ của TV2.

Quảng Trạch 1: Hiện có 2 tổ hợp nhà thầu tham gia. 1 tổ hợp đã bị loại, hiện còn tổ hợp MHI và GC1, vậy công ty làm rõ thông tin việc tham gia tổ hợp, giá trị bao nhiêu?

TV2 không tham gia trực tiếp do vướng theo quy định đấu thầu mà chỉ cố gắng tham gia thầu phụ (nếu có).

Huyền Trâm