Tài chính

ĐHĐCĐ SeABank: Chia cổ tức bằng cổ phiếu, trích 5 tỉ đồng mua cổ phiếu SeABank thưởng cho nhân viên

07:54 | 13/04/2019

Chia sẻ

SeABank cũng lên kế hoạch tăng vốn lên 9.369 tỉ đồng bằng nhiều phương án phát hành cổ phiếu như trả cổ tức, phát hành riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu.
ĐHĐCĐ SeABank: Chia cổ tức bằng cổ phiếu, trích 5 tỉ đồng mua cổ phiếu SeABank thưởng cho nhân viên - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vào ngày 10/4 đã thông qua tất cả các tờ trình được đưa ra gồm báo cáo về kết quả kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận, tăng vốn,...

Cụ thể, năm 2019, ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế riêng của ngân hàng mẹ ở mức 818 tỉ đồng, tăng 32% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến đạt 156.000 tỉ đồng, tăng trưởng 15% so với cuối năm trước, trong đó cho vay khách hàng tăng trưởng hơn 20% và có thể được điều chỉnh nếu được Ngân hàng Nhà nước cho phép. 

Chia cổ tức bằng cổ phiếu, trích 5 tỉ đồng mua cổ phiếu SeABank thưởng cho nhân viên

Đại hội cổ đông cũng thông qua việc trích 5 tỉ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối của SeABank vào Quĩ khen thưởng để mua cổ phần của SeABank và thưởng cho cán bộ nhân viên có thành tích xuất sắc hoặc thu hút nhân tài về ngân hàng.

Ngoài ra phần lợi nhuận còn lại khoảng gần 400 tỉ đồng được sử dụng để chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính. HĐQT sẽ quyết định tỉ lệ chia, thời gian chia trong năm.

Về kế hoạch tăng vốn, Đại hội cũng thông qua việc điều chỉnh tăng vốn điều lệ lên 9.369 tỉ đồng thay vì mức 9.019 tỉ đồng theo kế hoạch trước đó. 

Ngân hàng sẽ lựa chọn một trong ba phương án tăng vốn theo sự chấp thuận của NHNN. Cụ thể, phương án (1) là phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức; (2) chào bán cho các cổ đông hiện hữu và/hoặc (3) phát hành riêng lẻ cho các cá nhân, tổ chức đủ điều kiện trở thành cổ đông của ngân hàng.

Cùng với đó, kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE của SeABank cũng đã được thông qua. Thời gian dự kiến niêm yết trong khoảng từ 2019 - 2020. ĐHCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm cụ thể và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Toàn bộ số cổ phiếu của SeABank sẽ tiếp tục được đăng kí lưu ký tại Trung tâm lưu kí Chứng khoán Việt Nam (VSD).

Các cổ đông cũng quyết định tiếp tục thực hiện các thủ tục, công việc để thành lập Công ty TNHH MTV Quản lí Quỹ Đông Nam Á, giao cho HĐQT toàn quyền quyết định.

Ngân hàng đã chốt được kế hoạch chuyển dời trụ sở chính mới từ số 25 Trần Hưng Đạo sang số 198 Trần Quang Khải. Việc thực hiện dự kiến trong năm 2019 hoặc 2020.

Diệp Bình

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

CHỌN