Tài chính

ĐHĐCĐ OCB: Kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.000 tỉ đồng, niêm yết HOSE

08:55 | 27/04/2019

Chia sẻ

Sáng nay (27/4), Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 nhằm thông qua kế hoạch tăng vốn, niêm yết HOSE và một số chỉ tiêu kinh doanh 2019.

Năm 2019, Ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 38% (2.485 tỉ đồng) lên 9.083 tỉ đồng.

Trên cơ sở đó, tổng tài sản dự kiến tăng 20% lên 120.000 tỉ đồng, huy động vốn tăng 21% lên 105.980 tỉ đồng (trong đó thị trường 1 tăng 24% lên 88.380 tỉ đồng). Tổng dư nợ thị trường 1 kế hoạch đạt 17.453 tỉ đồng, tăng 30%; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế 3.200 tỉ đồng, tăng 45% so với kết quả năm 2018.

Mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2019 trình cổ đông là 22,4 tỉ đồng (chiếm 0,7% lợi nhuận trước thuế).

ĐHĐCĐ OCB: Kế hoạch tăng vốn lên hơn 9.000 tỉ đồng, niêm yết HOSE - Ảnh 1.

Kế hoạch kinh doanh 2019 của OCB

Năm 2019, ngân hàng OCB lại tiếp tục kế hoạch lên sàn sau hai vẫn chưa thực hiện được.

Được kế hoạch niêm yết Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) được OCB trình cổ đông từ năm 2017. Tuy nhiên cụ thể thời gian lên sàn trong năm nay không được OCB đề cập đến.

Ngoài ra, trong 2019, OCB kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20% (tương đương gần 1.300 tỉ đồng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), đồng thời phát hành riêng lẻ khoảng 118,48 triệu cp (ứng với 1.185 tỉ đồng mệnh giá). 

Đối tượng chào bán là dưới 100 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Giá chào bán riêng lẻ dự kiến không thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành.

Cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Thời gian thực hiện sau khi được Ngân hàng Nhà nước và Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Với vốn điều lệ tăng thêm, OCB dùng để mở rộng mạng lưới giao dịch, đầu tư công nghệ, tăng năng lực tài chính, đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR), tiêu chuẩn Basel II, mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn…

Ngoài ra, OCB cũng trình cổ đông việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án sử dụng cổ phiếu quỹ để phân phối cho cán bộ nhân viên (ESOP) với 5 triệu cp, thời gian thực hiện hoàn thành trước ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Cũng tại đại hội, OCB lên kế hoạch lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản vốn điều lệ 100 tỉ đồng do OCB sở hữu 100%.

Đến hết 2018, toàn bộ nợ xấu VAMC đã được OCB tất toán, tỷ lệ nợ xấu 1,87%. Lợi nhuận trước thuế 2.202 tỉ đồng, tăng 16,2% so với 2017.

Tổng tài sản đạt 100.047 tỉ đồng, tăng 18,6%. Huy động thị trường 1 tăng 18,1% lên 71.158 tỉ đồng. Dư nợ tín dụng thị trường 1 tăng 19,1% lên 57.800 tỉ đồng.

Tiến Vũ