|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

CTCK đặt kế hoạch kinh doanh với cùng kỳ vọng thị trường khởi sắc năm 2024

14:35 | 15/03/2024
Chia sẻ
Đa số các công ty chứng khoán có chung nhận định thị trường sẽ khởi sắc và tiềm năng tăng trưởng khả quan trong 2024, từ đó hỗ trợ cho kết quả kinh doanh. Trong số 9 công ty chứng khoán đầu tiên công bố kế hoạch năm 2024, có 7 đơn vị đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận.

Thống kê cho thấy đến 15/3, có 9 đơn vị ngành chứng khoán đầu tiên đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024. Trong đó, 7 công ty dự kiến tăng trưởng lợi nhuận, và 2 công ty đặt kế hoạch đi lùi.

Chứng khoán BOS (Mã: ART) triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 vào ngày 27/2. Tuy nhiên, cuộc họp bất thành với lý do không đủ trên 50% tổng số phiếu có quyền biểu quyết. Công ty dự kiến tổ chức lần hai vào 19/3.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và giả định phát hành riêng lẻ thành công 50 triệu cổ phiếu ART vào quý III/2024, BOS đặt kế hoạch doanh thu thuần năm 2024 đạt gần 61,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 21 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 18 tỷ đồng). Trong đó, các hoạt động kinh doanh báo gồm môi giới chứng khoán, chứng khoán cơ sở, cho vay giao dịch ký quỹ.

Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam (MASVN) đã họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 13/3. Kế hoạch năm nay, MASVN muốn tiếp tục mở rộng hoạt động môi giới với mục tiêu nâng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trên sàn HOSE vào top 5 (năm 2023 đạt hạng 6 về môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ cả trên sàn HOSE và HNX).

MASVN lên kế hoạch tiếp tục đầu tư vào hệ thống và đội ngũ công nghệ. Về chỉ tiêu 2024, công ty đặt kế hoạch doanh thu 2.730 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 913 tỷ đồng, tăng lần lượt 8,5% và 23,4% so với thực hiện 2023.

Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI) cũng kỳ vọng tăng trưởng 23% lợi nhuận trong năm nay, với lợi nhuận trước thuế dự kiến đem về 700 tỷ đồng. Doanh thu kỳ vọng tăng 2% so với thực hiện 2023, lên 2.511 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở VN-Index sẽ dao động quanh 1.300 điểm vào cuối năm. Vietcap dự kiến trả cổ tức năm 2024 tỷ lệ 5% đến 10%.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chứng khoán MB (Mã: MBS) cho biết lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết được dự báo tăng từ 12% - 16% và các giải pháp nhằm nâng hạng thị trường triển khai trong năm 2024 là nền tảng thúc đẩy gia tăng thanh khoản thị trường, dự kiến đạt 20.000 tỷ đồng/phiên. MBS kỳ vọng VN-Index sẽ tăng trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết năm 2024 tăng 16,8% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

MBS đặt kế hoạch doanh thu năm nay đạt 2.786 tỷ đồng, tăng 52,6% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 930 tỷ đồng, tăng 30%.

Cùng "hệ" công ty con của ngân hàng, Chứng khoán VietinBank (Mã: CTS) cũng kỳ vọng tăng trưởng 23% lợi nhuận. Công ty đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt hơn 280,2 tỷ đồng, tăng 21,3% so với thực hiện năm 2023; và trả cổ tức với tỷ lệ dự kiến 10%. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Chứng khoán VietinBank sẽ được tổ chức vào ngày 2/4.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế của 9 CTCK. Nguồn: X.N tổng hợp từ các CTCK.

Trong khi đa số đặt kế hoạch tăng trưởng, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - Mã: VDS) và Chứng khoán FPT (FPTS - Mã: FTS) dự kiến lợi nhuận năm nay giảm so với thực hiện 2023.

VDSC đề ra kế hoạch 2024 có doanh thu 983 tỷ đồng, tăng 18% so với thực hiện 2023. Trong cơ cấu doanh thu, môi giới chiếm 265 tỷ đồng, dịch vụ chứng khoán 418 tỷ đồng, ngân hàng đầu tư 60 tỷ đồng, đầu tư 200 tỷ đồng và 40 tỷ đồng đến từ các hoạt đồng khác.

Chi phí cả năm ước tính 623 tỷ đồng, tăng 49%. Đó là nguyên nhận lợi nhuận trước thuế dự kiến thu hẹp 13% so với thực hiện năm trước, về 360 tỷ đồng.

Tại cuộc họp thường niên dự kiến tổ chức ngày 8/4, VDSC sẽ trình cổ đông kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11,5%. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024 dự kiến là 10%.

Về phần FPTS, ban lãnh đạo đánh giá thị trường chứng khoán năm 2024 thanh khoản và điểm số được hỗ trợ bởi mặt bằng lãi suất thấp và việc Chính phủ tập trung vào các chính sách kích thích tăng trưởng. Tuy vậy, lo ngại biến động mạnh tỷ giá sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường.

Hệ thống KRX có thể chính thức được vận hành. Tuy nhiên, không có thêm sản phẩm mới, không có nhiều cổ phiếu mới được niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường. Ngoài ra, FPTS nhận định rằng cạnh tranh về phí giao dịch, lãi suất cho vay margin giữa các công ty chứng khoán sẽ khốc liệt hơn trước.

Theo đó, FPTS đưa ra kế hoạch doanh thu hoạt động năm nay ở mức 845 tỷ đồng, giảm 8,3% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế 420 tỷ đồng, giảm 17,7%. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, FPTS sẽ trình cổ đông phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%.

Xuân Nghĩa