Doanh nghiệp

Công ty chứng khoán dồn dập báo tin buồn mùa kết quả kinh doanh

07:07 | 24/07/2019

Chia sẻ

Nhiều công ty chứng khoán qui mô lớn nhỏ khác nhau đã công bố báo cáo tài chính quí II/2019, đa phần cho thấy doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế sụt giảm. Một trong những nhân tố tiêu cực chính là mảng môi giới sa sút khi giá trị giao dịch trên thị trường giảm 40% so với cùng kì.

CTCP Chứng khoán VNDirect (Mã: VND) mới đây công bố tổng doanh thu hoạt động quí II đạt 365,5 tỉ đồng, giảm 10% so với cùng kì năm ngoái. Trong đó đáng chú ý, hoạt động môi giới của VNDirect chỉ mang về 77,5 tỉ đồng, giảm 44%. Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn cũng giảm 29%.

Thêm vào đó, chi phí tài chính tăng 52% so với cùng kì năm trước lên 112,3 tỉ đồng, chủ yếu là do chi phí lãi vay tăng hơn 37 tỉ đồng. Kết quả là công ty ghi nhận lợi nhuận ròng xấp xỉ 32 tỉ đồng, giảm 63% so với quí II/2018.

VNDirect

Chênh lệch kết quả kinh doanh của VNDirect trong quí II năm nay so với cùng kì 2018. Nguồn: VNDirect.

Theo giải trình của công ty, "giá trị giao dịch của toàn thị trường giảm mạnh, cùng với đó là tỉ lệ phí giao dịch giảm do cạnh tranh mạnh giữa các công ty chứng khoán" khiến cho nguồn doanh thu đến từ phí của VNDirect suy giảm.

Ngoài ra, "do sự biến động của thị trường nên hoạt động đầu tư chứng khoán của VNDirect cũng suy giảm 51% doanh thu".

Đại hội cổ đông thường niên của VNDirect tháng 4 vừa qua đặt kế hoạch lãi ròng cả năm 2019 là 487 tỉ đồng, sau nửa đầu năm công ty mới thực hiện được 121 tỉ đồng, tức chưa đầy 25%.

Về phần CTCP Chứng khoán Bản Việt, doanh thu hoạt động quí II đạt gần 406 tỉ đồng, giảm hơn 11% so với cùng năm trước. Trong đó, doanh thu môi giới giảm tới gần 2/3, chỉ còn khoảng 121 tỉ đồng. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu cũng giảm 19% xuống còn 77 tỉ đồng.

Các khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng gấp hơn 9 lần cùng kì lên xấp xỉ 185 tỉ đồng, tuy nhiên khoản lỗ tài sản tài chính FVTPL cũng tăng tới hơn 3,2 lần lên 108 tỉ đồng.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm gần 30%, còn 140 tỉ đồng.

Trong công văn giải trình, Chứng khoán Bản Việt cho biết doanh thu mảng tự doanh tăng là do công ty đã thực hiện hóa lợi nhuận một số khoản đầu tư. Còn doanh thu môi giới và lãi vay giảm là do trong quí II thị trường chứng khoán giao dịch trầm lắng, giá trị giao dịch giảm gần 40% so với cùng kì 2018.

Chứng khoán Bản Việt đặt mục tiêu lãi trước thuế cả năm 2019 đạt 1.011 tỉ đồng, sau 6 tháng công ty đã thực hiện được gần 42%.

CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC – Mã: HCM) trong quí II đạt doanh thu hoạt động gần 470 tỉ đồng, giảm 32% so với cùng kì năm trước. Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) và doanh thu môi giới là hai khoản giảm mạnh nhất với tỉ lệ trên 44%, ghi nhận giá trị lần lượt khoảng 176 và 127 tỉ đồng.

Tuy chi phí hoạt động cũng giảm 36,8% còn 293 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế của HSC vẫn lao dốc 25% còn gần 111 tỉ đồng.

Theo giải trình của HSC, nguyên nhân chính tác động tiêu cực tới nguồn doanh thu và sau đó là lợi nhuận của công ty là điều kiện thị trường không khả quan và qui mô giao dịch toàn thị trường giảm.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động của HSC giảm một nửa so với cùng kì năm ngoái còn 763 tỉ đồng. Lãi sau thuế giảm hơn 59% về còn gần 193 tỉ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế đề ra năm 2019, sau nửa năm công ty mới thực hiện được 28%.

Công ty mẹ CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) thì ghi nhận doanh thu hoạt động quí II đạt hơn 738 tỉ đồng, giảm 15,2% so với quí II/2018.

Tương tự như với các công ty chứng khoán khác, doanh thu nghiệp vụ môi giới và lãi từ các khoản cho vay/phải thu của công ty mẹ SSI giảm đáng kể so với cùng kì năm ngoái, tỉ lệ giảm lần lượt hơn 61% và 11%.

Nguyên nhân do SSI đưa ra cũng là thanh khoản thị trường sụt giảm, dẫn tới doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán, hoạt động cho vay kí quĩ và ứng trước tiền bán của công ty cùng đi xuống.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 98%, tương ứng với giá trị giảm 157 tỉ đồng chủ yếu do trong quí II/2018 SSI có một khoản lãi thanh lí công ty liên kết trong khi quí II năm nay không có.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, công ty mẹ SSI có doanh thu hoạt động 1.435 tỉ đồng, giảm 24% so với nửa đầu năm ngoái; lãi trước thuế 479 tỉ đồng, giảm hơn 45%.

Một công ty lớn khác cũng công bố kết quả kinh doanh sa sút là CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC – Mã: BSI).

Cụ thể, doanh thu hoạt động quí II của BSC giảm 60% còn gần 142 tỉ đồng. Nguồn thu từ hoạt động tư doanh, môi giới, lãi cho vay và phải thu đều lao dốc. Lãi sau thuế quí II chỉ đạt hơn 20 tỉ đồng, bằng 1/6 quí II/2018. Lãi ròng lũy kế 6 tháng cũng giảm tới 70% còn 54,4 tỉ đồng.

CTCK

Ảnh minh họa: Đức Việt.

Một vài công ty chứng khoán khác có kết quả phần nào khởi sắc hơn như:

CTCP Chứng khoán MB (Mã: MBS) cho biết quí II vừa qua các hoạt động chính của công ty như môi giới, tự doanh, kí quĩ đều giảm làm cho tổng doanh thu trong quí giảm 44,5 tỉ đồng so với cùng kì năm trước, tương ứng tỉ lệ giảm hơn 15%.

Tuy nhiên các khoản chi phí tương ứng với doanh thu trong quí cũng giảm làm cho tổng chi phí giảm gần 57 tỉ đồng, tương đương 23,7%. Do chi phí giảm nhiều hơn doanh thu nên lợi nhuận quí II của MBS tăng 12,4 tỉ đồng, tương ứng tăng 24,4% so với cùng kì năm trước.

Trong khi MBS có doanh thu giảm, lợi nhuận tăng thì tình hình với CTCP Chứng khoán VPS (trước đây là VPBS) lại diễn biến trái ngược. 

Quí vừa qua VPS có doanh thu xấp xỉ 632 tỉ đồng, tăng trưởng tới 41% so với quí II/2018. Tuy nhiên chi phí hoạt động tăng tới 76%, khiến cho lợi nhuận sau thuế của công ty sụt giảm 37% còn 69,3 tỉ đồng.

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (Mã: SHS) cho rằng quí vừa qua thị trường chứng khoán thuận lợi hơn so với quí II/2018 nên lợi nhuận ròng của công ty tăng 39%. Tuy vậy, doanh thu hoạt động của SHS vẫn giảm 26 tỉ đồng (9%), trong đó doanh thu môi giới giảm 50% còn hơn 34 tỉ đồng.

Ngoài ra cũng có một số các công ty chứng khoán công bố cả doanh thu và lợi nhuận cùng đi lên, tuy nhiên nguồn thu mảng môi giới cũng không tránh khỏi sụt giảm sâu.

Cụ thể, CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) có doanh thu hoạt động tăng 226% lên gần 152 tỉ đồng, lãi ròng 13,3 tỉ đồng - cao gấp 3,5 lần cùng kì năm ngoái.

Đóng góp vào kết quả này, lãi bán các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 29,6 tỉ đồng trong khi cùng kì năm trước chỉ là 2,5 tỉ đồng; lãi từ các khoản cho vay và phải thu (cho vay kí quĩ) tăng gần 25% lên hơn 42 tỉ đồng.

Tuy vậy doanh thu nghiệp vụ môi giới của TVSI cũng không tránh khỏi tác động của thị trường chung ảm đạm khi giảm 38% xuống còn 13,6 tỉ đồng.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC – Mã: BVS) thì có báo cáo lợi nhuận sau thuế quí II năm nay đạt 33,2 tỉ đồng; tăng 24% so với quí II năm ngoái; nguyên nhân chủ yếu do tổng doanh thu trong kì tăng 7,2 tỉ đồng (5,1%).

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi FVTPL tăng 67% lên 45,2 tỉ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu tăng 22,3% lên 62,5 tỉ đồng. Riêng doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán giảm 34,2% so với cùng kì năm trước còn 30 tỉ đồng.

CTCP Chứng khoán FPT (FPTS) công bố doanh thu hoạt động và lợi nhuận sau thuế tăng lần lượt 25,3% và 72,1%, chủ yếu nhờ vào khoản đầu tư cổ phiếu MSH (CTCP May Sông Hồng).

Theo báo cáo tài chính, giá cổ phiếu MSH thời điểm 30/6/2019 đang cao gấp gần 29 lần giá gốc khi FPTS mua vào. Ngược lại, doanh thu mảng môi giới của FPTS cũng giảm gần một nửa còn 23 tỉ đồng.

Song Ngọc