|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Công ty cá tra mang hơn 2.000 tỷ đồng gửi ngân hàng

15:40 | 23/01/2024
Chia sẻ
Hoạt động cốt lõi giảm sâu khiến lợi nhuận Vĩnh Hoàn giảm sâu 66% trong quý cuối năm về còn 66 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 32 quý.

Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn (Mã: VHC) mới công bố kết quả kinh doanh quý cuối năm với doanh thu thuần giảm nhẹ 3% về dưới mốc 2.400 tỷ đồng. Giá vốn lại cao hơn cùng kỳ khiến lãi gộp lao dốc 59% về 195 tỷ đồng, tương ứng biên lãi gộp giảm nhanh từ 19,2% về còn 8,2%. 

Điểm sáng trong kỳ là hoạt động tài chính có lợi nhuận khi nguồn thu lớn hơn chi phí, cộng thêm tiết giảm mạnh chi phí quản lý doanh nghiệp và có gần 15 tỷ đồng chi phí khác. 

Dù vậy, các yếu tố này không đủ bù đắp mức giảm nhanh của hoạt động kinh doanh cốt lõi. Do đó, công ty báo lãi sau thuế chỉ còn 66 tỷ đồng, giảm 66% (-132 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất kể từ quý IV/2015 đến nay (hay thấp nhất 32 quý).

Nguồn: HL tổng hợp. 

Tính chung cả năm, Vĩnh Hoàn ghi nhận doanh thu thuần giảm 24% xuống khoảng 10.000 tỷ đồng và lãi gộp giảm gần phân nửa còn 1.445 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế theo đó cũng giảm 53% về dưới 950 tỷ đồng, con số thấp nhất trong vòng 3 năm.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty cá tra này đặt mục tiêu doanh thu 11.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.000 tỷ đồng. Dù đã đưa ra các chỉ tiêu thận trọng, công ty vẫn không thể hoàn thành kế hoạch đề ra khi chỉ thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu và 95% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến thời điểm cuối năm, Vĩnh Hoàn có quy mô tổng tài sản hơn 11.800 tỷ đồng, trong đó có tổng cộng 2.162 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng dưới một năm (cao nhất lịch sử). Công ty trong năm 2023 thu về gần 117 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng 43% so với năm liền trước.

Tuy nhiên, Vĩnh Hoàn cũng có số dư vay nợ tài chính lớn với tổng cộng 2.259 tỷ đồng. Công ty trong năm vừa qua phải trả lãi vay hơn 133 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2022. 

Vốn chủ sở hữu của công ty vào cuối năm đạt 8.566 tỷ đồng, trong đó phần lớn là vốn góp 1.870 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 6.191 tỷ đồng. 

 

Huy Lê