Doanh nghiệp

Cổ tức Cáp treo Núi Bà Tây Ninh: Ban lãnh đạo muốn không, đại hội cổ đông quyết có

13:45 | 09/07/2018

Chia sẻ

Đại hội đồng cổ đông 2018 thông qua kế hoạch chia cổ tức 30% cho năm 2018, thay vì không chia cổ tức cho cổ đông như lãnh đạo công ty đặt kế hoạch trước đó,
co tuc cap treo nui ba tay ninh ban lanh dao muon khong dai hoi co dong quyet co Cáp treo Núi Bà Tây Ninh thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 tỷ lệ 17%

Chia cổ tức, ban lãnh đạo muốn không, đại hội cổ đông quyết là phải có

Công ty Cổ phần Cáp treo Núi Bà Tây Ninh (Mã: TCT) công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018. Theo đó, đại hội thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 30%/vốn điều lệ cho năm 2018.

co tuc cap treo nui ba tay ninh ban lanh dao muon khong dai hoi co dong quyet co
Kế hoạch kinh doanh năm 2018 chia cổ tức 30% của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được ĐHĐCĐ thông qua. Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018

Ngày 18/6, công ty ban hành Nghị quyết hội đồng quản trị với kế hoạch không chia cổ tức cho năm 2018. Như vậy, kế hoạch chia cổ tức được thông qua tại ĐHĐCĐ thay đổi so với kế hoạch ban đầu của ban lãnh đạo của công ty.

co tuc cap treo nui ba tay ninh ban lanh dao muon khong dai hoi co dong quyet co
Nghị quyết không chia cổ tức được HĐQT công ty đưa ra ngày 18/6. Nguồn: TCT

Truyền thống chia cổ tức tiền mặt cao và đang ‘không có gì’ ngoài tiền mặt

Cáp treo Núi Bà Tây Ninh có truyền thống trả cổ tức cao cho cổ đông. 10 năm gần đây, công ty duy trì trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ trung bình khoảng 40% cho các cổ đông. Đáng chú ý, năm 2013, công ty trả cổ tức tiền mặt lên đến 70%. Năm 2017, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh cũng trả cổ tức tỷ lệ 55%.

Không chỉ "bội thu" về cổ tức tiền mặt, trong năm 2014, công ty thực hiện hai lần chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 vào tháng 1 và tháng 10. Như vậy, số lượng cổ phiếu của cổ đông đã tăng 4 lần chỉ trong một năm.

co tuc cap treo nui ba tay ninh ban lanh dao muon khong dai hoi co dong quyet co
Lịch sử trả cổ tức của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh trong 10 năm trở lại đây. HL tổng hợp

Ngoài truyền thống trả cổ tức cao, khả năng tài chính "không có gì ngoài tiền mặt" của Cáp treo Núi Bà Tây Ninh được thể hiện trong báo cáo tài chính quý I. Tính đến 31/3, khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của công ty là 126 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, trong đó tiền là 7,7 tỷ đồng và khoản tương đương tiền là 119 tỷ đồng.

co tuc cap treo nui ba tay ninh ban lanh dao muon khong dai hoi co dong quyet co
Khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền của công ty tại thời điểm 31/3. Nguồn: BCTC

So với các khoản mục khác, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm tỷ lệ 37,2% tổng tài sản của công ty tại thời điểm 31/3.

Khi cổ đông lên tiếng về kế hoạch tài chính

Về kế hoạch kinh doanh 2018, doanh thu của công ty đặt ra 172 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế 73,2 tỷ đồng, giảm 22%.

Tuy nhiên, kết thúc quý I, Cáp treo Núi Bà Tây Ninh “về đích” chỉ tiêu lợi nhận năm chỉ trong một quý kinh doanh khi Công ty ghi nhận doanh thu 102 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 74 tỷ đồng.

Được biết tại ĐHĐCĐ, cổ đông Nguyễn Văn Vàng sở hữu 120.760 cổ phần (gần 1%) có ý kiến không tán thành với Kế hoạch tài chính năm 2018 của công ty.

Giải đáp ý kiến của cổ đông, HĐQT giải trình và báo cáo chi tiết về định hướng đầu tư một số hạng mục công trình tôn tạo, sửa chữa, chi phí năm 2018 tăng so với năm 2017 là do tăng chi phí khấu hao tài sản cố định theo đăng ký khấu hao nhanh, triển khải việc quản lý vé dịch vụ cáp treo – xe trượt bằng hình thức sử dụng thẻ tay thế cho vé in giấy như hiện nay.

Xem thêm

Hoàng Linh