|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

CII muốn thoái hết vốn ở một công ty con

08:12 | 22/11/2022
Chia sẻ
CII muốn thoái hết vốn tại một công ty con hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) vừa thông qua kế hoạch thoái vốn tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil nhằm cấu trúc danh mục đầu tư của công ty.

Trước khi thoái vốn, CII sở hữu 499.998 cổ phiếu tại Vinaphil, tương ứng 99,99% vốn điều lệ. Vinaphil hoạt động trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, được thành lập năm 2012, đại diện pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Trà.

Tính tới cuối quý III, CII có 11 công ty con, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, bất động sản, BOT.

Mới đây, CII cũng nhận được phản hồi chưa chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng. Nguyên nhân là do CII chưa cập nhập vốn điều lệ hiện tại (vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu).

Do đó, công ty sẽ phải trình lại kế hoạch thưởng cổ phiếu trong ĐHĐCĐ gần nhất.

Theo tìm hiểu, nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 20/5 của CII đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 14 cổ phiếu thưởng).

HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết vào ngày 21/9 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng và cập nhật số liệu vốn điều lệ mới (bao gồm 707.598 cổ phiếu chuyển đổi từ 18.116 trái phiếu CII42013 đợt 3 ngày 4/5), cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu đang lưu hành và lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành. 

Ngày 21/9, công ty cũng đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho UBCKNN. Đến ngày 17/11, CII nhận được phản hồi chưa chấp thuận của UBCKNN.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, CII có doanh thu thuần đạt 2.184 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 51,7 tỷ đồng lần lượt tăng 744% và 385% so với quý III/2021. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 15%. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 3.891 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 852 tỷ đồng, tăng lần lượt 75% và 577% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 727 tỷ đồng, gấp 21,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

 Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ CII.

Tại ngày 30/9, công ty có tổng tài sản đạt 29.296 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Chỉ tiêu hàng tồn kho ở mức 2.667 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm. Công ty có 463 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn.

Về cơ cấu vốn, tổng nợ phải trả của CII ở mức 20.932 tỷ đồng, hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,7 lần. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 15.329 tỷ đồng, với vay ngắn hạn là 5.875 tỷ đồng.

Công ty có vốn chủ sở hữu ở mức 8.363 tỷ đồng gồm 2.487 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 265 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. 

Chốt phiên ngày 21/11, cổ phiếu CII có giá 12.050 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 79% so với mức đỉnh 57.900 đồng/cổ phiếu ngày 7/1.

Lâm Anh