|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

UBCKNN không chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 14% của CII

11:44 | 21/11/2022
Chia sẻ
CII sẽ phải trình lại việc phát hành cổ phiếu thưởng tại ĐHĐCĐ gần nhất.

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP HCM (Mã: CII) đã thông báo phản hồi của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng. 

Cụ thể, theo nghị quyết của ĐHĐCĐ vào ngày 20/5, công ty đã được thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 14% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 14 cổ phiếu thưởng).

HĐQT công ty đã ban hành nghị quyết vào ngày 21/9 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng và cập nhật số liệu vốn điều lệ mới (bao gồm 707.598 cổ phiếu chuyển đổi từ 18.116 trái phiếu CII42013 đợt 3 ngày 4/5), cổ phiếu quỹ, số cổ phiếu đang lưu hành và lượng cổ phiếu thưởng dự kiến phát hành. 

Ngày 21/9, công ty cũng đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu thưởng cho UBCKNN. Đến ngày 17/11, UBCKNN phản hồi chưa chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng của CII với nguyên do công ty chưa cập nhật vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu trong nghị quyết 47 của ĐHĐCĐ. Do đó, công ty sẽ phải trình lại việc phát hành cổ phiếu thưởng tại ĐHĐCĐ gần nhất. 

Công ty cho biết đã trao đổi và giải thích với UBCKNN về hồ sơ nhưng vẫn chưa được chấp thuận.

Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, CII có doanh thu thuần đạt 2.184 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 51,7 tỷ đồng lần lượt tăng 744% và 385% so với quý III/2021. Biên lợi nhuận gộp trong quý đạt 15%. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 3.891 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế 852 tỷ đồng, tăng lần lượt 75% và 577% so với cùng kỳ. Trong đó, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 727 tỷ đồng, gấp 21,3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9, công ty có tổng tài sản đạt 29.296 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Chỉ tiêu hàng tồn kho ở mức 2.667 tỷ đồng, giảm 41% so với đầu năm. Công ty có 463 tỷ đồng tiền và tiền gửi ngắn hạn.

Về cơ cấu vốn, tổng nợ phải trả của CII ở mức 20.932 tỷ đồng, hệ số nợ trên tổng tài sản là 0,7 lần. Dư nợ vay tài chính của công ty ở mức 15.329 tỷ đồng, với vay ngắn hạn là 5.875 tỷ đồng.

Công ty có vốn chủ sở hữu ở mức 8.363 tỷ đồng gồm 2.487 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và 265 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển. 

Kết phiên ngày 18/11, cổ phiếu CII có giá 12.050 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 79% so với mức đỉnh 57.900 đồng/cổ phiếu ngày 7/1.

Nguồn: Tradingview.

Đăng Nguyên