Chứng khoán

Chứng khoán KB Việt Nam sắp tăng vốn lên 3.062 tỷ đồng

11:07 | 14/10/2021

Chia sẻ

Nguồn: KBSV.

Nếu phát hành thành công, KBSV sẽ thu về 1.387 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ sau phát hành dự kiến lên hơn 82%, từ 1.675 tỷ đồng lên hơn 3.062 tỷ đồng.

Ngày 12/10/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV). Ngay sau đó, KBSV đã thông báo kế hoạch chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, KBSV sẽ chào bán hơn 138,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại mức giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ chào bán là 1:0,828168771, tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 0,828168771 số cổ phần phát hành mới. Số cổ phần được quyền mua sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị.

Nếu phát hành thành công, KBSV sẽ thu về 1.387 tỷ đồng. Vốn điều lệ sau phát hành dự kiến tăng hơn 82%, từ 1.675 tỷ đồng lên hơn 3.062 tỷ đồng.

Số vốn thu được dự kiến được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh margin 693,6 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh nguồn vốn 346,8 tỷ đồng, hoạt động ngân hàng đầu tư 277,4 tỷ đồng và đầu tư phát triển hệ thống nền tảng công nghệ thông tin 69,3 tỷ đồng.

Danh sách cổ đông được quyền tham gia đợt chào bán này đã được chốt tại ngày 6/9/2021. Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền ưu tiên mua cổ phần một lần trong thời gian quy định từ ngày 13/10 đến 16 giờ ngày 25/10/2021. Thời gian thực hiện đăng ký mua và nộp tiền mua từ ngày 13/10 đến 16 giờ ngày 3/11/2021.

Điểm qua về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, KBSV ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 441,9 tỷ đồng và 119,1 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 56% và 49%.

Chứng khoán KB Việt Nam sắp phát hành 138 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.062 tỷ đồng - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ BCTC KBSV.

Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán tăng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2020, đạt 180,5 tỷ đồng và đóng góp lớn nhất cho cơ cấu doanh thu. Lãi từ hoạt động cho vay kỳ quỹ và margin cũng tăng 77,6% lên mức 178,6 tỷ đồng.

Ghi nhận tại thời điểm 30/6/2021, dư nợ cho vay của KBSV tăng gần 700 tỷ đồng lên mức 3.709 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần vốn chủ sở hữu tại thời điểm đó là 1.675 tỷ đồng.

Chứng khoán KB Việt Nam sắp phát hành 138 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 3.062 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: BCTC KBSV.

Thảo Bùi