Chứng khoán

Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi quý III tăng gấp 3 lần cùng kỳ

15:24 | 13/10/2021

Chia sẻ

Trong quý III, Chứng khoán NH Việt Nam ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 1,6 lần và gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu là hoạt động cho vay và phải thu với dư nợ cho vay cuối quý III tăng gấp 2,7 lần so với thời điểm đầu năm.

Công ty TNHH Chứng khoán NH Việt Nam (NHSV) vừa công bố Báo cáo tài chính quý III với sự tăng trưởng mạnh mẽ ở các mảng kinh doanh cốt lõi. Cụ thể, doanh thu hoạt động và lợi nhuận trước thuế quý III lần lượt đạt 58,7 tỷ đồng và 15,6 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 63,6% và 201% so với cùng kỳ năm trước.

Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi ròng quý III tăng gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Nguồn: BCTC NHSV.

Đóng góp tới lớn nhất cho doanh thu hoạt động trong kỳ đến từ lãi các khoản cho vay và phải thu với 25,6 tỷ đồng, tăng 244% so với quý III năm 2020. Theo sau là doanh thu môi giới chứng khoán đạt 16,3 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) mặc dù đạt 16,6 tỷ đồng, chiếm hơn 28% tỷ trọng doanh thu nhưng lại giảm hơn 33% so với cùng kỳ.

Các khoản chi phí hoạt động trong kỳ cũng tăng mạnh 125%, chủ yếu do tốc độ tăng của chi phí cho nghiệp vụ môi giới chứng khoán từ 6,9 tỷ đồng trong quý III/2020 lên 16 tỷ đồng do công ty đang trong quá trình phát triển và mở rộng kinh doanh. Tuy vậy, mức độ tăng của doanh thu lớn hơn giúp NHSV vẫn ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế tăng trưởng đến 201%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, NHSV lãi trước thuế 52,1 tỷ đồng, gấp 3,4 lần cùng kỳ năm 2020. Nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc, công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận chưa phân phối 24,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm vẫn lỗ lũy kế 17,3 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2021, tổng tài sản công ty là 2.423 tỷ đồng, giảm hơn 184 tỷ đồng so với đầu năm trong đó có tới 2.368 tỷ đồng là tài sản ngắn hạn (chiếm gần 98%).

Cụ thể, khoản mục tiền của công ty đã giảm từ gần 505 tỷ đồng xuống còn vỏn vẹn 614 triệu đồng, trong đó hầu như là giảm tiền gửi tại ngân hàng. Bên cạnh đó các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 348 tỷ đồng xuống còn 1.235 tỷ đồng. Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, đây là các khoản tiền gửi với kỳ hạn 12 tháng, lãi suất từ 4,9% đến 5,1%/năm.

Điểm đáng chú ý là các khoản cho vay của công ty lại tăng gấp 2,7 lần so với đầu năm, từ 410 tỷ đồng lên 1.108 tỷ đồng.

Công ty chứng khoán đầu tiên báo lãi ròng quý III tăng gấp 3 lần cùng kỳ - Ảnh 2.

Các khoản cho vay và phải thu tại thời điểm 30/9/2021. (Nguồn: NHSV).

Theo tìm hiểu, NHSV tiền thân là CTCP Chứng khoán Biển Việt được thành lập ngày 18/12/2006 với số vốn ban đầu là 25 tỷ đồng. Đến năm 2017, công ty được chuyển nhượng thành công cho NH Investment & Securities - một trong những công ty chứng khoán lớn nhất tại Hàn Quốc và là đơn vị trực thuộc tập đoàn tài chính hàng đầu Hàn Quốc Nong Hyup.

Tháng 12/2020, NHSV chính thức tăng vốn điều lệ lên 1.239 tỷ đồng, trong đó NH Investment & Securities là công ty mẹ nắm giữ 100% vốn.

Thảo Bùi