|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Cập nhật biểu lãi suất Ngân hàng LPBank mới nhất tháng 4/2024

15:02 | 09/04/2024
Chia sẻ
Theo khảo sát vào ngày 9/4, ngân hàng LPBank không có dấu hiệu điều chỉnh lãi suất ngân hàng trong tháng 4 này. Hiện tại, mức lãi suất cao nhất là 5,6%/năm dành cho các khoản tiền gửi online.

Biểu lãi suất tiết kiệm thông thường tại ngân hàng LPBank trong tháng 4/2024

Dựa theo khung lãi suất tiết kiệm mới nhất, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) công bố, khách hàng cá nhân sẽ nhận được mức lãi suất từ 1,8%/năm đến 5,3%/năm, kỳ hạn 1 - 60 tháng. 

 

  Ảnh: Người Đưa Tin 

 

Cụ thể, kỳ hạn 1 - 2 tháng đều có cùng mức lãi suất là 1,8%/năm. Theo đó, 2,1%/năm là lãi suất tiết kiệm tại kỳ hạn 3 - 5 tháng. 

Với kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng LPBank là 3,2%/năm, không đổi so với tháng trước. Tương tự, lãi suất tiền gửi tại kỳ hạn 12 - 18 tháng vẫn ổn định ở mức 5%/năm. 

Các khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại kỳ hạn 24 - 60 tháng sẽ được nhận lãi suất ngân hâng cao nhất là 5,3%/năm. phương thức lĩnh lãi cuối kỳ.

Nếu khách hàng có nhu cầu gửi tiết kiệm ngắn hạn (1 - 3 tuần) chỉ nhận được mức lãi suất là 0,2%/năm.

Bên cạnh đó, khách hàng có thể tham khảo thêm những hình thức lĩnh lãi để lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình như sau: 

- Lãi suất trong khoảng 1,79 - 4,79%/năm. (Lãi trả trước)

- Lãi suất trong khoảng 1,8 - 5,05%/năm. (Lãi trả hàng tháng)

- Lãi suất trong khoảng 3,17 - 5,07%/năm. (Lãi trả hàng quý)

Kỳ hạn

Lãi suất VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0.20

02 tuần

0.20

03 tuần

0.20

01 tháng

1.79

1.80

02 tháng

1.79

1.80

1.80

03 tháng

2.08

2.10

2.10

04 tháng

2.08

2.09

2.10

05 tháng

2.08

2.09

2.10

06 tháng

3.15

3.18

3.19

3.20

07 tháng

3.14

3.17

3.20

08 tháng

3.13

3.17

3.20

09 tháng

3.12

3.17

3.17

3.20

10 tháng

3.11

3.16

3.20

11 tháng

3.10

3.16

3.20

12 tháng

4.76

4.89

4.91

5.00

13 tháng

4.74

4.88

5.00

15 tháng

4.70

4.86

4.88

5.00

16 tháng

4.68

4.85

5.00

18 tháng

4.65

4.83

4.85

5.00

24 tháng

4.79

5.05

5.07

5.30

25 tháng

4.77

5.04

5.30

36 tháng

4.57

4.93

4.95

5.30

48 tháng

4.37

4.82

4.84

5.30

60 tháng

4.19

4.71

4.73

5.30

Nguồn: LPBank

Lãi suất tiết kiệm trực tuyến tại ngân hàng SCB mới nhất hiện nay

So với tháng trước, biểu lãi suất tiền gửi online dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng LPBank vẫn duy trì ổn định.

Phạm vi lãi suất áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 1 - 60 tháng, hình thức trả lãi cuối kù sẽ có mức lãi suất tiêt kiệm dao động trong khoảng 2,6 - 5,6%/năm.

 

Bên cạnh đó, ngân hàng LPBank còn triển khai thêm các hình thức trả lãi khác với mức lãi suất đa dạng như sau:

-  Lãi suất trong khoảng 2,59 - 5,16%/năm (Lãi trả trước).

-  Lãi suất trong khoảng 2,69 - 5,39%/năm (Lãi hàng tháng). 

-  Lãi suất trong khoảng 3,98 - 5,41%/năm (Lãi hàng quý).

Kỳ hạn

Lãi suất huy động VND

Lãi trả trước

Lãi trả hàng tháng

Lãi trả hàng quý

Lãi trả cuối kỳ

01 tuần

0.20

02 tuần

0.20

03 tuần

0.20

1 tháng

2.59

2.60

2 tháng

2.68

2.70

2.70

3 tháng

2.68

2.69

2.70

4 tháng

2.77

2.79

2.80

5 tháng

2.86

2.89

2.90

6 tháng

3.92

3.97

3.98

4.00

7 tháng

3.90

3.96

4.00

8 tháng

3.89

3.95

4.00

9 tháng

3.97

4.05

4.06

4.10

10 tháng

4.05

4.14

4.20

11 tháng

4.13

4.22

4.30

12 tháng

4.76

4.89

4.91

5.00

13 tháng

4.83

4.97

5.10

15 tháng

4.97

5.14

5.16

5.30

16 tháng

4.95

5.13

5.30

18 tháng

5.16

5.39

5.41

5.60

24 tháng

5.03

5.32

5.34

5.60

25 tháng

5.01

5.31

5.60

36 tháng

4.79

5.19

5.21

5.60

48 tháng

4.57

5.06

5.09

5.60

60 tháng

4.37

4.95

4.97

5.60

Nguồn: LPBank

 

 

 

Gia Ngọc