|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Các quỹ ETF đang phát triển mạnh trên thế giới

23:46 | 21/12/2021
Chia sẻ
Vào năm 1993, trên thị trường đã chứng kiến sự xuất hiện của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). ETF là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của quỹ ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng.
Các quỹ ETF đang phát triển mạnh trên thế giới - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: iStock).

Khoảng 100 năm trước, các công ty chuyên về quản lý quỹ như Massachusetts Investors Trust và American Funds đã tạo ra các quỹ tương hỗ đầu tiên. Đây là ý tưởng gom tiền từ một số nhà đầu tư và trả tiền cho các chuyên gia để quản lý nó. Mô hình này đã hoạt động tốt đến mức có hơn 9.000 quỹ tương hỗ.

Tuy nhiên, vào năm 1993, trên thị trường đã chứng kiến sự xuất hiện của các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). ETF là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của quỹ ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng.

Hiện có khoảng 2.300 quỹ ETF trên thị trường.

Các nhà quản lý năng động không muốn sử dụng quỹ ETF vì nó sẽ tiết lộ các khoản mà họ nắm giữ và mọi người có thể bắt chước những gì họ đang đầu tư, giống như đánh cắp bí mật đầu tư được bảo vệ của họ.

Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) công bố một quy định vào năm 2019 cho phép các nhà quản lý năng động tiết lộ các khoản nắm giữ của họ hàng quý thay vì hàng ngày. 

Chúng được gọi là quỹ ETF hoạt động nửa minh bạch. Do đó, một số quỹ tương hỗ truyền thống đang chuyển đổi các quỹ hiện có để tạo ra các quỹ ETF mới. Các công ty như Blackrock, Dimensional Fund Advisors, New York Venture, State Street và Vanguard đã tạo ra quỹ ETF ổn định.

Theo Viện Công ty Đầu tư (Hiệp hội toàn cầu của các quỹ được quản lý), hiện có 23,9 nghìn tỷ USD trong các quỹ tương hỗ truyền thống và 6,96 nghìn tỷ USD trong các quỹ ETF.

Vân Anh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.